This page contains a Flash digital edition of a book.
H


et Openbaar Ministerie (OM) is op 1 januari 2015 ge- start met een strengere aanpak van veel-plegers in het verkeer. Nu worden bestuurders in het verkeer, die zogenoemde ‘hufterfeiten’ plegen, geconfronteerd met het strafrecht. Het OM bepaalt dus de strafmaat voor bepaalde verkeersovertredingen.


Rood kruis Zo wordt het negeren van een rood kruis vanaf 1 januari 2015 via het strafrecht afgedaan. Deze overtreding leidt tot onnodig grote risico’s voor wegwerkers en hulpverleners en de straf- maat zal nu dus mede gaan afhangen van het aantal en de ernst van eventuele eerdere verkeersovertredingen. Voor on- verantwoorde automobilisten kan roodkruisnegatie zo leiden tot strafvervolging en andere daarmee samenhangende con- sequenties. De nationale politie heeft toegezegd dat strenger zal worden toegezien op het negeren van een rood kruis bo- ven de weg. Daarnaast zal de handhaving van de maximum- snelheid bij wegwerkzaamheden wordt geïntensiveerd. Bo- vendien werkt de politie mee aan de opleiding en training van weginspecteurs van Rijkswaterstaat in het kader van uitbrei- ding van hun bevoegdheden om op te treden tegen automo- bilisten die het rode kruis negeren.


Tweede Kamer


In 2014 heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het negeren van rode kruizen boven de weg. Hierin zegt ze onder andere: ‘Zelfdiscipline van de weggebruiker en strenge hand- having voor degenen die dit niet kunnen opbrengen zijn nodig om de roodkruisnegatie terug te dringen.’ Een van de voorge- nomen maatregelen van Rijkswaterstaat is het plaatsen van borden langs trajecten waarvan bekend is dat er regelmati- ge rode kruizen worden genegeerd. Op de borden komt een boodschap die gericht is op het tegengaan van dit onwense- lijk gedrag van weggebruikers.


Herman Ram, weginspecteur bij Rijkswaterstaat: ‘Wél BOA, géén boeman’ “In maart 2014 zijn wij met acht wegin- specteurs begonnen aan de training voor Bijzonder OpsporingsAmbtenaar, BOA, bij Rijkswaterstaat. De belangrijkste boodschap die we hebben meegekregen is: ‘Niet schrijven, tenzij . . .’, en daar ben ik persoonlijk heel blij mee.” “Toen mij werd gevraagd of ik naast Weginspecteur ook BOA wilde worden, had ik daar niet meteen zin in. Ik ben bij het KLPD een paar jaar BOA geweest en ik heb toen aardig wat agressie meegemaakt. Dus ik zei: ‘Liever niet’, want het leuke van onze relatie met de weggebruiker is, dat we zo gewaardeerd worden. Ze rea- geren altijd zo enthousiast op onze hulp. En daar doe ik het voor en dat wil ik ook niet kwijtraken. Maar toen duidelijk werd dat het niet ging om zoveel mogelijk bonnen schrijven, maar om de weggebruikers te waar- schuwen voor het gevaar, heb ik toch ja gezegd.”


“Ik snap wel waarom het voor Rijkswaterstaat belangrijk is dat er BOA’s zijn, want RWS is verantwoordelijk voor de veiligheid op de wegen. Onze rol als BOA is dan ook gericht op het verhogen van die veiligheid en zolang dat zo blijft, sta ik daar helemaal achter natuurlijk.”


“Voor het werk als Weginspecteur-BOA zijn twee speerpunten benoemd: het oneigenlijk gebruik van de vluchtstrook en het negeren van rode kruizen. Voor beide overtredingen geldt een boete van 230 euro, maar het negeren van een rood kruis valt sinds kort onder het strafrecht, zodat het OM op grond van de ‘geschiedenis’ van de bestuurder bepaalt welke boete er uiteindelijk wordt opgelegd. Dus hoe vaker een weggebruiker in de fout is gegaan, hoe hoger zijn boete wordt.”


“Ons optreden begint gewoonlijk met een gesprek, tenzij meteen al blijkt dat er grove opzet in het spel is natuurlijk. Ik reed laatst achter een oude Peugeot 205 die gewoon onder de rode kruizen doorreed en pas toen de actiewagen in zicht kwam naar de andere rijstrook ging. Toen ik deze bestuurder staande hield, bleek meteen dat hij zich van geen kwaad bewust was. Het was een wat oudere man en ik geloofde hem toen hij vertelde dat hij de kruizen niet had gezien. En het duurde best lang voordat hij begreep wat er zo gevaarlijk was. Maar ik heb hem geen bon gegeven.”


Klik hier voor de digitale versie van het IM jaarbericht 2014


“Een ander voorbeeld betreft een rood kruis bij een ongeval. De wegge- bruikers reden allemaal achter elkaar aan en met een behoorlijke vaart onder het rode kruis door. Zo’n 20 stuks. Het ging zo snel dat ik maar enkele kentekens kon noteren, maar gelukkig stond er een collega van de politie bij die er ook een aantal had weten te noteren. Zo konden we samen toch bijna al deze bewuste overtreders bekeuren.” “Na een jaar gaat Rijkswaterstaat evalueren. Afhankelijk van de uitkomst zou het zo maar kunnen zijn dat er landelijk enkele tientallen BOA’s bij komen. En persoonlijk ga ik ook evalueren, want voor mij is het belang- rijk dat we de status van vriendelijke hulpverlener niet kwijtraken. Dus als het de kant opgaat van zoveel mogelijk weggebruikers op de bon gooien, dan stop ik ermee. Want BOA zijn is OK, maar de Boeman wor- den zie ik niet zitten.”


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 15


IM Jaarbericht 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64