This page contains a Flash digital edition of a book.
Bermcrete®


betonnen bermverharding met open structuur


Mebin heeft voor binnenwegen met zachte bermen Bermcrete® ontwikkeld: een betonsoort


met een open structuur die als bermverharding wordt aangebracht. Dit omdat met name op smalle binnenwegen met zachte bermen zich nog vaak gevaarlijke situaties voordoen; uit- wijkmanoeuvres eindigen niet zelden tegen een boom of in de sloot.


P


roduct Manager Walter Speelman van Mebin heeft aan de wieg gestaan van Bermcrete®


. Hij is er zeker van


dat het product in een grote behoefte voorziet. “Wan- neer langs een weg een bermverharding moet worden aange- bracht, worden er door de opdrachtgever – meestal de over- heid – al direct verschillende vragen gesteld. Hoe snel kan de weg weer open, hoe staat het met veiligheid en duurzaam- heid, hoe ziet het product er uit en… wat gaat dat kosten? Binnen Mebin hebben we ons in het ontwikkelproces van Bermcrete®


dezelfde vragen gesteld. En ik ben er van over-


tuigd dat het product op al die vragen een positief antwoord biedt.” Het resultaat is dat Mebin voor het eerst een beton- soort ontwierp, speciaal voor toepassing in de wegenbouw. Bermcrete®


onderscheidt zich van gangbare bermverhardin- gen, zoals grasbetontegels. Het is volgens Speelman een ui-


12 Nr.3 - 2015 OTAR


terst stabiel, volledig machinaal aan te brengen wegenbouw- product met zeer aantrekkelijke eigenschappen. “Dankzij de open structuur raakt Bermcrete®


begroeid en heeft daardoor


de uitstraling van een berm en niet van een wegverbreding. Je ziet als automobilist niet dat de weg is verbreed en dus krijg je ook niet de neiging om harder te gaan rijden. Mocht het dan toch voorkomen dat je moet uitwijken voor een tegenligger, dan merk je direct dat de weg waarop je rijdt wel degelijk ‘een stukje extra heeft’ doordat je niet wegzakt. Dat stukje extra kan net het verschil betekenen tussen leven en dood, want zo klein is helaas vaak de marge op binnenwegen.”


Gebruiksgemak Bermcrete®


staat volgens Speelman naast veiligheid ook voor gebruiksgemak. Het product wordt met een wegenbouwma-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64