This page contains a Flash digital edition of a book.
Geleideklem verhoogt veiligheid bij Incident Management


Incidentmanagement (IM) is gericht op het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op het Nederlands wegennet. Incidentmanagement kan ondersteund worden door technische hulpmiddelen zoals de TWONG. Laura Metaal Road Safety, die dit product op de markt brengt, noemt het een lang verwachte oplossing om op een verantwoorde wijze snel en eenvoudig een veiligheidsruimte te creëren.


B


ij het beveiligen van een verkeersincident, dient er zo snel mogelijk een veiligheidsruimte gecreëerd te wor- den, waarbij de veiligheid geregeld wordt door de eer-


ste veiligheidsmaatregelen te treffen. Naast het voertuig in fend-off positie op veilige afstand en de plaatsing van ver- keerskegels tussen het beveiligingsvoertuig en het incident als eerste acties, kunnen nu aanvullende verkeersmaatrege- len worden genomen.


Voor Incident Management hulpverleners staan de eigen vei- ligheid en de veiligheid van de weggebruikers voorop. De IM- hulpverlener ter plaatse dient de situatie zo veilig mogelijk te maken. Friso de Vries, Algemeen Directeur van Laura Metaal: “De grootste risicofactor is nog steeds het verkeer zelf. Waar- schuwen en geleiden van het verkeer door communicatie met de weggebruiker via tijdelijke bebording verhoogt het begrip en de veiligheid en bevordert de doorstroming van het ver- keer. Dit geldt uiteraard ook voor tijdelijke werkzaamheden op autosnelwegen.”


Anti-zicht schermen Voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer kunnen in- cidentenschermen worden gebruikt om kijkfi les en ongevals- risico’s door afl eiding te voorkomen. Bij uitgestelde berging op een rustiger tijdstip kunnen deze schermen eveneens wor- den gebruikt. De Vries: “Middels de TWONG kunnen deze in- cident schermen zonder aanvoervertraging al direct snel een eenvoudig worden aangebracht door de wegbeheerder die als eerste ter plaatse is.”


TWONG Geleideklem


TWONG is een mobiel bevestigingssysteem ter verhoging van de verkeersveiligheid door het gebruiksgemak. “Het is een professioneel apparaat voor snelle inzet en fl exibel gebruik. TWONG is een supersnel aan te brengen klem die op de ge- leiderail/barrier wordt gezet bij verkeersincidenten, bergingen, reddingsoperaties en calamiteiten. Op de TWONG kunnen in een mum van tijd verkeersborden, anti-zichtschermen, en zelfs kabelondersteuning tot 7m hoogte gezet worden door diverse palen. De toepassingen zijn legio.”


De Vries benadrukt het gebruiksgemak en dat de TWONG dankzij de gepatenteerde Dreikraft (drie-directionele) techno- logie een garandeerde klemkracht heeft zonder gereedschap en zonder boren. “Twong kan eenvoudig en snel op stalen ge- leiderails en tijdelijke of permanente wegafzettingen in beton of staal worden geklemd.” De constructie waarop de TWONG wordt bevestigd, zal daarmee onbeschadigd blijven. “De suc- cessen in het buitenland bewijzen de meerwaarde en innova- tiekracht waar de wegbeheerders blijkbaar al lang op zaten te wachten. Door de lichtgewicht aluminium bouwwijze en de poedercoating is de levensduur hoog en zal de inzet bevor- derd worden.”


Meer informatie: www.laurametaal.nl


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64