This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
hematologie
logrank p< 0,01
Cazurile bcl6 negative au prezentat,
1.0 procentual, mai frecvent şi alţi factori
0.9
prognostici negativi (p <0,05 pentru
0.8
tumoarea bulky şi Hgb <12 g/dl), dar
0.7
mai rar hipoalbuminemie (p = 0,04).
0.6
Expresia bcl6 s-a corelat pozitiv cu
0.5
cea a CD10 şi negativ cu cea a bcl2,
0.4
fără alte corelaţii semnificative cu ce-
bcl2 neg (n=16, 4 decese)
0.3
lelalte variabile imunohistochimice
bcl2 poz (n=7, 6 decese)
0.2
testate. Influenţa bcl6 asupra OS
Fraction survival
0.1
a fost pozitivă, mai exprimată în
0.0
primele 12-1 luni de evoluţie, dar
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
sub limita semnificaţiei statistice;
timp (luni)
impactul asupra FFS a fost pozitiv,
dar modest (p = 0,27). Pozitivitatea
logrank p<0,01
bcl6 se asociază cu o rată superioară
1.0
a remisiilor (66,66% versus 46,66%).
0.9
În lotul studiat, reacţia pentru
0.8 bcl 2 neg (n=16)
bcl2 a fost neinterpretabilă pentru
0.7
bcl 2 poz (n=7)
4 cazuri, din restul de 23 un număr
0.6
de 7(30,43%) a prezentat pozitivitate
0.5
pentru acest marker. Pozitivitatea
0.4
bcl2 s-a asociat semnificativ cu stadii
0.3
mai avansate de boală, clasa IPI de
0.2
Fraction survival 0.1
prognostic mai rezervat, tumoarea
0.0
bulky, prezenţa simptomelor B şi va-
0 6 12 18 24 30 36 42 48 lori ale hemoglobinei <10 g/dl. Rata
timp (luni) remisiilor a fost mai mică în subgru-
pul bcl2+ faţă de cel bcl2- (p <0,05).
Figura 2. Supravieţuire (OS - sus şi FFS - jos) în funcţie de pozitivitatea bcl2 Pozitivitatea bcl2 s-a asociat (p <0,05)
cu pozitivitatea CD44v6, explicând
prezenţa stadiilor avansate de boală
logrank p<0,05
logrank for trend p<0,01
în subgrupul bcl2+. Cazurile bcl2+
au prezentat, comparativ cu cazurile
1.0
0.9
bcl2-, OS şi FFS semnificativ mai
0.8 reduse ( figura 2).
0.7
GCB (n=6, 3 decese)
Urmărind algoritmul propus de
0.6 ABC (n=6, 5 decese)
Tzankov şi colab.
7
, 6 cazuri au fost
0.5
NC (n=11, 2 decese)
0.4
clasificate ca având fenotip imuno-
Fraction survival 0.3
histochimic de tip centru germinal
0.2
(GCB): CD10+/bcl6+/bcl2-, alte 6
0.1
0.0
fenotip ABC (celule B activate): CD10-
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 /bcl6-bcl2+, 11 neputând fi clasificate
timp (luni)
(NC). Urmărind influenţa acestei
grupări asupra OS şi FFS, am remarcat
logrank p<0,01, logrank for trend p<0,05
diferenţa semnificativă între curbe,
prognosticul cel mai prost fiind oferit
1.0
0.9 GCB (n=6)
de fenotipul ABC ( figura 3).
0.8 NC (n=11) Am testat, de asemenea, şi impactul
0.7
ABC (n=6) asupra OS şi FFS dat de stratificarea
0.6
0.5
prognostică propusă de Muris şi
0.4 colab.

( figura 4). Deoarece cazurile
Fraction survival 0.3
nu au fost testate pentru MUM1,
0.2
0.1
stratificarea a fost incompletă. To-
0.0 tuşi, toate cazurile care au intrat în
0 6 12 18 24 30 36 42 48
subgrupul prognostic 2 (cu evoluţie
timp (luni)
prezisă mai rezervată) au fost în
Figura 3. Supravieţuire (OS) (sus), respectiv FFS ( jos) în funcţie de apartenenţa acelaşi timp şi membrele subgrupei
la subgrupul prognostic imonohistochimic Tzankov ABC din stratificarea anterioară, bcl6
pag. 3
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com