This page contains a Flash digital edition of a book.
P
PET/CT - metodă de ultimă generaţie
în diagnosticul oncologic
activ prin marcare la nivel metabolic. Aceste 5. evaluarea eficacităţii terapiei utilizate
informaţii complexe de natură funcţională nu („restaging”);
pot fi obţinute prin alte metode de examinare 6. confirmarea sau infirmarea recidivei tu-
non-invazive (radiografii, CT, MRI). morale.
examinarea Pet/ct face posibilă: În afara celor de mai sus, examenul PET/
1. diagnosticul precoce al tumorii (depis- CT este util în depistarea tumorii primare
tarea precoce a ţesutului tumoral cu meta- (oculte), în caz de metastaze dovedite, când
bolism activ); metodele clasice de diagnostic nu dau
2. stabilirea precisă a extensiei tumorii („sta- rezultate.
ging”) şi prin aceasta stabilirea planului tera- Examinarea în sine a întregului corp prin
peutic, limitarea intervenţiei chirurgicale, res- PET/CT nu este deloc dureroasă şi durează
pectiv a volumului ţintă al radioterapiei; aproximativ 30 de minute. În timpul inves-
3. estimarea neinvazivă a gradului de ma- tigaţiei, aparatul achiziţionează sute de ima-
lignitate a tumorii; gini, în felul acesta cu investigaţia PET/CT se
4. indicarea locului optim de luare a biopsiei; pot depista leziuni doar de câţiva milimetri.
În cele ce urmează vă prezentăm un caz În urma evaluării PET/CT, pacienta
unde s-a dovedit importanţa examinării continuă tratamentul (inclusiv transplant
PET/CT.
de celule stem) şi revine după  luni (în
Pacienta, în vârsta de 37 de ani, cu di-
mai 2009) la a două investigaţie PET/CT
PET/CT - Tomografia cu emisie de pozi-
agnostic de limfom non-Hodgkin difuz
pentru reevaluare post-transplant. Aceas-
troni îmbinată cu tomografia computeri-
cu celulă mare B de tip mediastinal efec-
tă examinare PET/CT evidenţiază remisie
zată a provocat în ultimul deceniu înnoiri
tuează, în august 200, în Centrul PET/
morfologică şi metabolică completă ( fi-
revoluţionare în diagnosticul oncologic.
CT Oradea o primă investigaţie PET/CT
gura 2).
Diagnosticul PET/CT utilizat la momentul
cu FDG după tratament chimioterapic.
oportun poate ajuta cu răspunsuri concrete
Examenul PET/CT evidenţiază regresia
Prima examinare PET/CT prin eviden-
în îngrijirea bolnavilor.
în dimensiuni şi lipsa de activitate FDG
ţierea leziunile hipercaptante FDG obligă
indicaţiile examinării Pet
a formaţiunii din mediastinul antero-su-
la continuarea terapiei. A doua examinare
Utilizarea examinării PET/CT cu radiotra-
perior, dar cu persistenţa unei leziuni pul-
PET/CT în cazul prezentat confirmă efi-
sor FDG joacă un rol important în diagnos-
monare hipercaptante FDG situate în LSS,
cacitatea tratamentului efectuat de pa-
ticarea în primul rând oncologică (cam 5-
precum şi a adenopatiei mediastinale şi
cientă şi clasează cazul în „Remisie mor-
90% din examene), neuro-psihiatrică (circa
supraclaviculare stânga, de asemenea hi- fologică şi metabolică completă” până la
5-10%) şi cardiologică (circa 5%). În utilizarea percaptante FDG ( figura 1). următorul control obligatoriu. n
cardiologică, scanarea rapidă CT a camerei
Figura 1
PET/CT poate contribui la examinarea totală
prin indicarea detaliată a posibilelor stenoze
şi anatomiei coronariene. Examinarea CT a
coronarienilor nu se face în cadrul PET/CT,
ci separat, ca examinare CT toracică cu sub-
stanţă de contrast.
n indicaţii oncologice
Cele mai multe investigaţii imagistice PET/
CT se efectuează cu indicaţie oncologică.
Acest lucru are loc în primul rând deoarece
examenul PET/CT detectează ţesutul tumoral
Formaţiune în mediastinul Leziune pulmonară hipercaptantă Adenopatie hilar stânga
antero-superior FDG, lob superior stâng hipercaptantă FDG
Figura 2
Centrul de Diagnostic Pozitron-Diagnosztika
PET/CT, Oradea
oradea, B-dul Gen. Magheru nr. 1, jud. Bihor;
telefon: 0259-409-090; 0259-409-091; fax: 0259-409-099;
e-mail: info@petct.ro; www.petct.ro
Post-transplant celule stem - Remisie morfologică şi metabolică
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com