This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
negative ( figura 5). Or, este cunoscut
faptul că bcl6 şi MUM1 au în general
expresie mutual exclusivă.
Negativ
Subgrup 1
Reacţia pentru oncoproteina p53
Bc 12
a fost interpretabilă doar pentru
Pozitiv Subgrup 1
14 cazuri, impietând astfel asupra
Pozitiv CD10
Negativ
Subgrup 1
evaluărilor statistice; reacţia a fost
Negativ MUM1
pozitivă la 10 dintre ele. Nu am con-
statat asociere statistic semnificativă
Pozitiv
Subgrup 2
cu alţi factori prognostici şi nici cu
alţi markeri imunohistochimici. O Figura 4. Algoritmul propus de Murris pentru stratificarea prognostică a LDCMB
singură excepţie: prezenţa mai frec- (subgrup 1 - prognostic bun, subgrup 2 - prognostic rezervat)
ventă (p=0,0) a pozitivităţii CD44v5
la cazurile p53 +. Analizând influenţa
pozitivităţii p53 asupra OS şi FFS, am
logrank p<0,01
remarcat un impact negativ (p<0,05),
1.0
0.9
dar rezultatele trebuie interpretate
0.8
cu circumspecţie, având în vedere 0.7
numărul mic de cazuri evaluate.
0.6
0.5
Marcajul imunohistochimic nuclear
0.4
Grup 1 (n=18, 6 decese)
pentru Ki67 a fost interpretabil la 23
Fraction survival
0.3
de cazuri, pozitivitatea depăşind 10%
0.2
Grup 2 (n=5, 4 decese)
0.1
la 15 dintre acestea (65,22%), cu grade
0.0
variate de pozitivitate, majoritatea cu
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
pozitivitate intermediară, 25-50%. Su-
timp (luni)
pravieţuirea (OS) a fost influenţată
de pozitivitatea Ki67 doar dacă s-au
logrank p<0,05
comparat cazurile cu marcaj pozitiv
1.0
>50% cu cele cu marcaj <50% sau 0.9 Grup 1 (n=18)
absent. Pentru cazurile cu expresie
0.8 Grup 2 (n=5)
absentă sau mai redusă (<50%) a
0.7
0.6
Ki67, coexpresia p53 sau/şi a bcl2 a
0.5
implicat FFS mai mică. O explicaţie
0.4
a acestui fenomen ar putea fi ipoteza
0.3
Fraction survival
0.2
lansată de Wilson şi colab
9
, şi anume
0.1
posibilitatea mai mare de apariţie 0.0
a rezistenţei la drog, în condiţiile
0 6 12 18 24 30 36 42 48
timp (luni)
unei fracţii proliferative mai reduse,
asociate cu alţi factori inductori/
mediatori cum ar fi supraexpresia Figura 5. Supravieţuire (OS) (sus), respectiv FFS ( jos), în funcţie de subgrupele prognostice
oncoproteinelor p53 sau/şi bcl2. propuse de Murris
Rezultatele testărilor imunohisto-
chimice pentru izoformele CD44, în
logrank p<0,01, logrank for trend p=0,63
lotul evaluat, sunt similare cu cele
prezentate de Stauder şi colab.
10
, care
1.0
descriu prezenţa frecventă a CD44s
0.9
la majoritatea LNH, mai ales în cele
l
0.8
agresive, cu o singură excepţie: lim-
0.7
fomul Burkitt şi varianta Burkitt-
0.6
like, la care CD44s este în mod
0.5
constant negativă sau cu expresie
0.4
CD44v6+/bcl2+ (n=6)
foarte redusă. Acelaşi autor observă
Fraction surviva 0.3
exprimarea mai rară a variantei
0.2
CD44v6+/bcl2- (n=10)
CD44v5 pe celulele tumorale din
0.1
CD44v6-/bcl2- (n=5)
LDCMB şi faptul că, spre deosebire
0.0
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
de alte variante CD44, variantele
timp (luni)
CD44v3 şi CD44v6 apar exprimate
doar pe celulele tumorale, nu şi pe Figura 6. Supravieţuire (OS) la cazurile CD44v6+/bcl2+, comparativ cu cazurile
limfocitele reactive, de însoţire. CD44v6+/bcl2- şi cele CD44v6-/bcl2
Nr. 7 (2)/2009
pag. 39
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com