This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
flash
Ştiri
Nefrectomia radicală versus cea
Terapia de substituţie
parţială pentru tumori mai mari de 4 cm
a micro-ARN, în tratamentul
neoplaziilor
Cercetătorii de la Cleveland Clinic parţială s-a constatat o reducere
demonstrează că nefrectomia parţi- mult mai mică a ratei de filtrare glo-
Secvenţele mici de aRns, cunoscute ală este la fel de eficientă ca nefrec- merulară. Nici un pacient din acest
sub numele de micro-aRn, reprezintă tomia totală în cazul tumorilor rena- grup nu a dezvoltat insuficienţă re-
un reglator important al activităţii
le localizate cu diametrul mai mare nală cronică de stadiul II, în timp ce
genelor, fiecare micro-aRns indivi-
de 4 cm. Aceştia au evaluat 110 pa- în grupul care a efectuat nefrectomie
dual influenţând transcripţia a sute
cienţi cu carcinom renal în stadiile radicală 12% dintre pacienţi au dez-
de gene, coordonând expresia genică
T1b-T3N0M0, dintre care 75 au fost voltat această boală. Este necesa-
şi afectând fiziologia celulelor. un
supuşi unei nefrectomii radicale, iar ră supravegherea pe termen lung a
număr tot mai mare de dovezi indică
35 au efectuat o nefrectomie parţială. acestor pacienţi, înainte de a trage
rolul esenţial al maRns în desfăşu-
Perioada medie de urmărire post- concluzii definitive, dar se pare că şi
rarea normală a proceselor intrace-
operatorie a fost de 57 de luni. În pentru tumorile localizate cu dimen-
lulare. S-a constatat că, virtual, toate
acest timp, nu s-a constatat nici o di- siuni mari intervenţiile care conser-
tipurile tumorale sunt caracterizate
ferenţă între cele două grupuri terape- vă nefroni sunt justificate şi pot juca
prin pattern-uri anormale de expre-
utice în ceea ce priveşte mortalitatea un rol important în menţinerea unei
sie ale maRns. nivelul de maRns
generală, mortalitatea prin cancer sau funcţii renale satisfăcătoare.
înregistrează un declin în celulele
rata de recurenţă tumorală. Totuşi, în Sursa: UroToday
tumorale, iar studiile arată că scăde-
grupul care a efectuat nefrectomie Web: www.urotoday.com
rea nivelului de maRns în sine poate
declanşa procesele de transformare
Recuperarea post-transplant de măduvă hematopoietică, îmbunătăţită
malignă a celulelor. un nou studiu
sugerează că introducerea de micro-
prin scăderea nivelului de lipide
aRns în celulele tumorale determină Cercetătorii de la Children’s Hospital Boston au descoperit că celulele adi-
stoparea evoluţiei afecţiunii maligne. poase care se acumulează în măduva osoasă pe măsură ce persoanele îmbătrâ-
Cercetătorii au arătat că înlocuirea
nesc inhibă capacitatea măduvei de a produce noi celule sangvine. Pacienţii
micro-aRn la şoarecii care sufereau
supuşi radioterapiei sau chimioterapiei prezintă, de asemenea, infiltrare cu
de o formă foarte agresivă de hepa-
celule adipoase în măduva osoasă, ceea ce scade suplimentar activitatea de
producere a celulelor sangvine. Cercetătorii au analizat compoziţia în grăsimi a
tocarcinom a determinat stoparea
măduvei osoase la şoareci, comparând-o cu activitatea de producere a celulelor
evoluţiei bolii. animalele de laborator
sangvine. astfel, măduva bogată în grăsime avea o activitate de producere a
cărora li s-a indus neoplasmul hepatic
celulelor stem de trei ori mai mică decât cea săracă în grăsime. În culturile de
au fost împărţite în două loturi, un lot celule, prezenţa unui procent mic de celule adipoase era suficientă pentru a
de control şi unul care a fost supus scădea activitatea celulelor formatoare de elemente sangvine. În concluzie, infil-
terapiei de substituţie cu micro-aRns.
trarea măduvei cu celule adipoase după procedurile terapeutice anti-neoplazice
Cercetătorii au folosit virusul adeno-
îngreunează regenerarea acesteia şi producerea de elemente sangvine. Şoarecii
asociat (aaV) pentru a introduce
care erau trataţi cu medicamente ce inhibă formarea de grăsimi sau care erau
secvenţele de micro-aRn în celulele
incapabili din punct de vedere genetic să formeze celule adipoase au înregistrat
o regenerare mai rapidă a măduvei osoase după radioterapie. este posibil ca, şi
hepatice. S-a constatat că un procent
în cazul oamenilor, inhibitorii adipocitelor să-şi dovedească utilitatea ca terapie
din animalele din lotul terapeutic
adjuvantă în perioada de după transplantul de celule stem hematopoietice.
au înregistrat regresia completă a
Sursa: Children’s Hospital Boston
tumorilor. Celelalte, deşi prezentau Web: http://www.childrenshospital.org/
în continuare formaţiuni tumorale,
numărul şi dimensiunea acestora erau
semnificativ mai mici decât în cazul
Mutaţie a VHB predictivă
animalelor din lotul de control. o altă
descoperire surprinzătoare a fost fap-
pentru riscul de cancer hepatic
tul că micro-aRn introdus a afectat
preferenţial celulele maligne, fără
Anumite mutaţii ale ADN-ului viru- cu un total de 11.52 de participanţi
a avea consecinţe asupra celulelor
sului hepatic B sunt asociate cu apa- infectaţi cu VHB, dintre care 2.01
normale. astfel, s-a constatat oprirea riţia cancerului hepatic şi pot ajuta la aveau hepatocarcinom. Cercetătorii
proliferării şi chiar moartea celulelor aprecierea riscului de apariţie a aces- au descoperit că anumite mutaţii erau
tumorale, fără a se înregistra leziuni tei boli. Aceasta a fost concluzia unei asociate cu dezvoltarea HBV, ca şi cu
asupra ţesutului hepatic normal. metaanalize realizate de specialiştii hepatitele cronice şi cu apariţia ciro-
Sursa: Cathleen Genova Cell Press de la Second Military Medical Univer- zei hepatice.
sity, Shanghai, pe baza a 43 de studii, Sursa: National Cancer Institute
pag. 
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com