This page contains a Flash digital edition of a book.
CADOu
TALON DE ABONAMENT
Doresc să mă abonez
la revista „Oncolog-Hematolog.ro”
Oncolog-
n
Hematolog
A bonament pentru 1 an
4 numere ale „Oncolog-Hematolog.ro”
ro
90 RON (cu toate taxele incluse)
După completare,
n A bonament pentru 2 ani
vă rugăm să trimiteţi
8 numere ale „Oncolog-Hematolog.ro”
talonul însoţit de dovada
160 RON (cu toate taxele incluse)
efectuării plăţii la adresa:
CP 67, OP 42, Bucureşti,
n A bonament gratuit pentru 1 an
prin fax (031) 425.40.41
La abonamentele pentru 2 ani primiţi gratuit ediţiile
4 numere ale „Oncolog-Hematolog.ro”
sau scanate prin e-mail la
2008 şi 2009 ale „Almanah medical.ro”.
(Ofertă limitată. Nu putem oferi garanţii abonamente@ pulsmedia.ro.
Valoarea cadoului este de 38 RON.
în ceea ce priveşte primirea revistelor) Mulţumim!
Revistă creditată cu 5 puncte EMC anual pentru abonamentele plătite
Vă rugăm să completaţi întreg talonul cu MAJUSCULE în limita spaţiului disponibil; pentru mai multe nume, lăsaţi o căsuţă liberă între ele!
Nume înainte de căsătorie: Denumire instituţie:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Nume:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Secţie: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Funcţie: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Prenume:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Specialitate: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Adresă instituţie: eeeeeeeeeeeeeeeeee
Dna e Dl e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
CNP: eeeeeeeeeeeee Localitate: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Judeţ/Sect.: eeeeeeeeee Cod poştal:eeeeee
Titlu universitar:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Telefon: eeeeeeeeee Mobil: eeeeeeeeee
Specialitate 1:
E-mail: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Dacă mai aveţi alte locuri de muncă, vă rugăm numiţi-le:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Adresa de corespondenţă (dacă e alta decât a instituţiei - poate fi şi adresa de domiciliu):
e student erezident e medic specialist e medic primar
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Specialitate 2:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Localitate: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Judeţ/Sect.: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Competenţă: Cod poştal: eeeeeee Telefon: eeeeeeeeee
!
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Data: ee/ee/eeee Semnătură:…..………….….....…
Pentru abonamentele cu plată
Plata abonamentului se va efectua prin mandat poştal
sau prin ordin de plată pe coordonatele:
la revista „Oncolog-Hematolog.ro”
SC PULS MEDIA NETWORK SRL, Calea Rahovei nr. 266-268,
garantăm primirea tuturor revistelor
corp 1, etaj 2, Sector 5, Bucureşti, cod poştal 050912.
pentru care v-aţi abonat!
Cont RON IBAN: RO69BACX0000000731093313
deschis la Unicredit Ţiriac Bank, Sucursala Alba-Iulia.
Completând acest talon, declar că sunt de acord ca datele mele personale să intre în baza de date a companiei SC Puls Media Network SRL pentru o perioadă nedeterminată. Aceasta îşi rezervă
dreptul de a prelucra, publica şi utiliza în scopuri statistice şi de marketing direct informaţiile mai sus menţionate, fără alte obligaţii şi plăţi ulterioare faţă de persoana mea. Pe baza unei cereri scrise,
datate şi semnate, expediate pe adresa SC Puls Media Network SRL – Electromagnetica Business Park - Cal. Rahovei nr. 266-268, corp 1, etaj 2, Sect. 5, Bucureşti, cod poştal 050912 sau CP 67,
OP 42, îmi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: să obţin, o dată pe an, confirmarea faptului că datele mele sunt sau nu prelucrate; să intervin asupra datelor furnizate; să mă opun prelucrării
datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară. Prezenta acţiune este notificată şi înregistrată la ANSPDCP sub nr. 1766.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com