This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
hematologie
Tabelul 2
Complicaţii precoce după splenectomie
Diagnostic Deces
Sângerare Complicaţie Abces Complicaţii Perete
post-operatorie pulmonară subfrenic pancreatice abdominal
Sepsă Altele Total
lH - 1 4 1 4 1 3 1 15
HCl - - 1 - - - 1 - 2
lnH 1 - 11 2 3 1 - - 18
llC 1 1 10 2 - 1 1 1 17
lMC 1 - 5 - 1 3 1 2 13
alte - - - 1 2 1 - - 4
Total 3 2 31 6 10 7 6 4
LH = limfom Hodgkin; HCL = leucemie cu celule păroase; LNH = limfom non-Hodgkin; LLC = leucemie limfatică cronică; LMC = leucemie mieloidă cronică
de rutină la majoritatea pacienţilor. Nu frecvente morbidităţi, au apărut la 31 cu LH, 2 pacienţi cu LLC şi 1 pacient,
s-a putut documenta dacă pacienţii au de pacienţi (23%) în termen de 30 de respectiv cu LNH, LMC şi mycoses
primit vaccin pneumoracic şi pentru zile de la intervenţia chirurgicală şi la fungoides). Organisme implicate în
Haemophillus influenzae, care a fost 12 pacienţi (9%), ca o complicaţie mai aceste sepse includ Staphylococcus au-
introdus mai recent. tardivă. Complicaţiile pulmonare au in- reus, Escherichia coli, Haemophillus
clus atelectazie, pneumonie, bronşită influenzae, Pseudomonas sp., Entero-
Analize statistice şi efuziune pleurală. Patologia a fost li- bacter sp. şi Candida albicans.
Supravieţuirea a fost calculată prin mitată cel mai frecvent pe stânga. Afectarea pancreatică a avut loc la
metoda Kaplan-Meier. Teste de sem- Complicaţiile infecţioase au fost a zece pacienţi (7%) şi include fistulă pan-
nificaţie cu privire la distribuţia supra- doua cea mai comună morbiditate. creatică şi pancreatită. Toţi pacienţii
vieţuirii s-au bazat pe testul log rank. Şase pacienţi (4%) au avut complicaţii au fost trataţi conservator.
Semnificaţia a fost definită ca p <0,05. septice precoce şi şapte pacienţi (5%) Hemoragia a apărut la 2 pacienţi (1%).
au avut complicaţii septice tardive. Complicaţiile peretelui abdominal
Rezultate Complicaţiile septice au inclus sepsis au inclus hernie incizională, infecţie,
Complicaţiile şi mortalitatea pa- de linie central venoasă, bacteriemie hematom şi dehiscenţa peretelui ab-
cienţilor au fost de 52% şi respectiv şi infecţii ale tractului urinar. Două dominal la opt pacienţi (6%). Aceste
9% şi au variat semnificativ între cele din cele trei decese precoce şi şase din complicaţii s-au produs la şapte pa-
şase subgrupuri de diagnostic. Com- cele opt decese tardive post-operatorii cienţi precoce şi la un pacient ca o
plicaţiile pulmonare au fost cele mai au avut complicaţii septice (3 pacienţi complicaţie tardivă.
Tabelul 3
Complicaţii tardive după splenectomie
Diagnostic Deces
Sângerare Complicaţie Abces Complicaţii Perete
post-operatorie pulmonară subfrenic pancreatice abdominal
Sepsă Altele Total
lH 4 - 3 - - - - 1 8
HCl - - - - - - - - 0
lnH - - - 1 - 1 2 0 4
llC 1 - 4 - - - 3 - 8
lMC 2 - 2 - - - - - 4
alte 1 - 3 - - - 2 - 6
Total 8 0 12 1 0 1 7 1
LH = limfom Hodgkin; HCL = leucemie cu celule păroase; LNH = limfom non-Hodgkin; LLC = leucemie limfatică cronică; LMC = leucemie mieloidă cronică
pag. 46
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com