This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro

O şansă în plus
54.321 de români au donat benevol
sânge în perioada mai 2008 - iunie
2009, în cadrul programului „O
şansă pentru viaţă”. Deşi nevoia
de sânge este cu mult mai mare,
asistăm la un început promiţător.
În sfârşit, se pare că românii învaţă
să acorde o şansă celor care au
i
a
l
nevoie de sprijinul lor.
Nu tot atât de bine stăm în ceea
ce priveşte numărul de donatori
Revistă de informare specializată
de celule stem hematopoietice. Cu
doar 500 de înscrişi în Registrul
Donatorilor, România este în
continuare codaşă în rândul
ţărilor din Federaţia Română de
Oncolog-
Imunogenetică. Şi, deocamdată, nu
i
t
o
r
se anunţă nici o schimbare în bine.
Cauzele ar fi multe: lipsa de
informare a populaţiei, lipsa de
fonduri pentru infrastructură, pentru
Hematolog
plata personalului care munceşte
deocamdată în regim de voluntariat,
insuficienta implicare a autorităţilor...
e
d
Dar consecinţa este una singură:
ro
pacienţii care au nevoie de un
transplant de celule stem au şanse infime
de a găsi un donator compatibil.
Anul III • nr. 7 (2)/2009
Şi atunci, până se vor crea condiţiile
necesare, cine plăteşte vieţile
pierdute? Cine compensează suferinţa ce-ar fi putut
fi evitată printr-un minim interes al autorităţilor,
printr-o campanie mediatică responsabilă, printr-o
investiţie necesară în infrastructură? Aceste măsuri
au dat roade în Turcia, Bulgaria şi Grecia, care ne-au
lăsat cu mult în urmă în ceea ce priveşte numărul de
înscrişi în Registrul Donatorilor.
Este timpul ca şi pacienţilor români
care au nevoie de un transplant de celule stem
să li se ofere o şansă în plus!
Informaţi-vă pacienţii despre transplantul de celule
stem hematopoietice şi despre Registrul Donatorilor.
Explicaţi-le unde să se adreseze pentru înscrierea în
Registru. Spuneţi-le că pot salva o viaţă cu riscuri
minime. Putem fi noi aceia care iniţiază schimbarea
în mai bine!
Dr. Roxana Pioaru
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com