This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
hematologie
Splenectomia efectuată la pacienţii
cu splenomegalie nediagnosticată
Experienţa unui centru de chirurgie regional
Ion Blăjan
1
, Claudiu Ioniţă
2
, Hortensia Ioniţă
2
1. Spitalul Judeţean Baia Mare, Secţia de
Chirurgie Generală
2. Universitatea de Medicină şi Farmacie
“Victor Babeş”, Timişoara
Abstract
Splenectomy analysis made at the County weighed less than 1000 g. Most patients ex-
Hospital Baia Mare during 20 years, show perienced also symptomatic improvement
that ten splenectomies were made primar- by removing the peripheral blood cytope-
ily for diagnosis purpose. A final histo- nia and the effects of the mechanical pres-
logic diagnosis was established in nine pa- sure of a larger spleen. Operative mortal-
tients, seven had malignant lymphomas, ity was zero. Splenectomy with diagnosis
two of them Hodgkin’s disease and five, purpose is a procedure that deserves to
Non-Hodgkin lymphoma. Spleen weight be considered. Most patients will be diag-
in all patients with malignant lymphomas nosed with malignant lymphomas.
exceeded 1000 g; in all other diseases ex- Keywords: Splenectomy, Hodgkin’s dis-
cept for malignant lymphomas, the spleen ease, Non-Hodgkin lymphoma
Rezumat
Mare, în secţia de Chirurgie Generală, în
perioada I 194 - XII 2003.
Analiza splenectomiilor efectuate în Spitalul Judeţean Baia Mare pe o perioadă de 20
Pacienţi şi metodă
ani relevă zece splenectomii care au fost efectuate în primul rând cu scop de diagnos-
Am studiat retrospectiv foile de
tic. A fost stabilit un diagnostic definitiv histologic la nouă pacienţi, dintre care şapte
observaţie ale pacienţilor care au suferit
au avut limfoame maligne, doi cu boală Hodgkin şi cinci cu limfom non-Hodgkin.
Greutatea splinei la toţi pacienţii cu limfom a depăşit 1 kg; la toate celelalte boli, în
splenectomie în Spitalul Judeţean
afară de limfoame, splina a cântărit mai puţin de 1.000 g. Majoritatea pacienţilor
Baia Mare în anii 194-2003 şi au fost
au prezentat, de asemenea, ameliorare simptomatică prin înlăturarea hipersplenis-
selectate cele ale căror intervenţii au
mului şi a efectelor presiunii mecanice ale unei spline mărite. Mortalitatea operatorie
fost în primul rând pentru diagnostic.
a fost zero. Splenectomia cu scop diagnostic este o procedură ce merită a fi luată în Numărul total de splenectomii a fost
consideraţie. Cei mai mulţi pacienţi vor fi diagnosticaţi cu limfoame maligne. de 123. 123 de foi de observaţie au fost,
Cuvinte-cheie: splenectomie, boală Hodgkin, limfom non-Hodgkin
prin urmare, analizate. Indicaţii pentru
splenectomie au fost leziunile traumatice
(50 de pacienţi, 41% din total), condiţii
hematologice (3 de pacienţi, 31%) şi
Introducere diagnostic. Când investigaţiile conven- splenectomii neplanificate în timpul
O anamneză eficientă, examen obiec- ţionale eşuează, se recurge la interven- intervenţiei chirurgicale abdominale
tiv minuţios şi investigaţiile paraclinice ţie chirurgicală de îndepărtare a sple- (traumatisme intraoperatorii şi inter-
corespunzătoare la majoritatea pa- nomegaliei. Am analizat retrospectiv venţii chirurgicale pentru neoplazii ab-
cienţilor cu splenomegalie nediag- pacienţii care au suferit splenectomie cu dominale) - 25 de pacienţi, 20%. Zece
nosticată va duce la formularea unui scop diagnostic în Spitalul Judeţean Baia pacienţi (,1%) au suferit splenectomie
pag. 50
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com