This page contains a Flash digital edition of a book.
Temele ediţiei:
Actualităţi terapeutice Splenectomia
Oncolog-
Hematolog
Revistă de informare specializată
Anul III l nr. 7 (2)/2009
ro
Oncologie
Actualităţi în tratamentul
cancerului gastric avansat
pag. 12
Hematologie
Markeri imunohistochimici
cu potenţial rol prognostic
în limfoame maligne difuze
cu celule mari B
pag. 34
Hematologie
t
ake
Analiza complicaţiilor
h
o
to
post-splenectomie
d/P
l
an
efectuată pentru neoplazii
hematologice
h
o
to
o
to: P
pag. 44
F
www.pulsmedia.ro
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com