This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
Introducere tologie Timişoara. Lotul a cuprins 54 RMN mai ales cazurile cu determinare
Mielomul multiplu (MM) este o boală de pacienţi de sex masculin şi 46 de vertebrală.
malignă hematologică întâlnită destul pacienţi de sex feminin. Vârsta medie
de frecvent în practica medicală. MM a fost de 64 de ani cu limite (40-6 de Rezultate
este o limfoproliferare de tip B celular cu ani). Orientarea diagnosticului s-a ba- Analiza descriptivă a MM se rapor-
grad avansat de maturare, caracterizat zat pe: prezentarea simptomatologiei tează la câteva variabile: vârstă, sex,
prin acumularea plasmocitelor maligne clinice, evidenţierea plasmocitozei me- mediu U/R, ereditatea neoplazică, fac-
în măduva osoasă (MO). Prezintă un dulare ≥10%, determinarea calitativă a torii de risc, comorbidităţi, teritoriu.
interes deosebit atât prin frecvenţa în imunoglobulinei monoclonale obiec- Datele obţinute sunt în măsură să de-
creştere, cât şi prin introducerea unor tive prin electroforeză şi imunoelec- monstreze anumite modele de distribu-
metode terapeutice noi care au prelungit troforeză, determinarea cantitativă a ţie şi mai ales compararea lor cu cele
semnificativ supravieţuirea pacienţilor. imunoglobulinei serice, prezenţa leziu- ale populaţiei-ţintă consemnate în lite-
Totuşi, vârsta avansată, statusul de per- nilor osteolitice. ratura de specialitate. Datele obţinute
formanţă deficitar, prezenţa unor co- Investigaţii de laborator: hemoleu- sunt ilustrate în figurile 1-7.
morbidităţi şi complicaţiile în legătură cograma, determinarea calciului seric, Se remarcă o uşoară predominanţă a
cu boala şi chimioterapia pot influenţa determinarea VSH, uree, creatinină, acid sexului masculin, 74% dintre pacienţi au
foarte mult supravieţuirea. uric, fosfatază alcalină, glicemie, ALAT, vârsta peste 60 de ani, provenienţă ma-
ASAT, beta-2 microglobulină serică, joritară din mediul urban. De asemenea,
Material şi metodă proteină C reactivă, LDH, examen urinar pacienţii prezintă multiple comorbidi-
Am analizat un număr de 125 de şi electroforeză urinară. Examenele ima- tăţi: boli cardiace, infecţii repetate etc.
pacienţi cu MM care au fost internaţi gistice au fost dictate de fiecare caz în În grupul analizat, valoarea de semnal
în I 2000 - XII 2004 în Clinica de Hema- parte: radiografii ale scheletului, CT, biologic al unor analize a rămas timp

80+
40-49
5%
12%
Rural
70-79
50-59
28%
30%
15%
Urban
72%
60-69
38%
Figura 1. Distribuţia pe grupe de vârstă

Figura 3. Mediul de provenienţă
MH HD
CS
3% 4%
Feminin
15%
46%
Raport
Masculin
M/F=1,2
AR
54%
7%
TM
71%
Figura 2. Distribuţia pe sexe Figura 4. Distribuţia pe judeţe
Nr. 7 (2)/2009
pag. 55
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com