This page contains a Flash digital edition of a book.
flash
oncolog-hematolog
ro
Al 14-lea Congres al Asociaţiei Vaccin antitumoral
Europene de Hematologie (EHA)
pe bază de celule dendritice
În perioada 4-7 iunie a avut loc, webcast în viitorul apropiat. Ca ma-
Cercetătorii din Grupul de imunologie
şi imunoterapie tumorală de la Charles
la Berlin, Al 14-lea Congres al Aso- nifestări asociate congresului, au
university au anunţat că lucrează la
ciaţiei Europene de Hematologie avut loc mai multe evenimente:
dezvoltarea unui vaccin pe bază de celule
(EHA). Comitetul de organizare, n simpozioane-satelit organizate
dendritice. administrarea acestuia va
condus de prof. dr. Rüdiger He- de firmele farmaceutice, în ca-
induce un răspuns imun specific anti-
hlman, a realizat un program şti- re au fost prezentate cele mai tumoral, contribuind la îmbunătăţirea
inţific care a acoperit întreaga pa- recente rezultate obţinute cu prognosticului pentru pacienţii cu cancer.
tologie hematologică, atât în ceea noile tratamente inovative;
Celulele dendritice reprezintă cele mai
ce priveşte afecţiunile benigne, cât n întrunirea grupurilor de lucru
eficiente celule prezentatoare de antigen,
şi hemopatiile maligne. În cadrul ale Leukemia Net, în care au
activând răspunsul imun primar. un pro-
programului ştiinţific, un loc deo- s-a trecut în revistă stadiul
tocol dezvoltat în urmă cu 10 ani permite
generarea unui număr mare de celule
sebit l-a ocupat sesiunea educaţio- proiectelor europene de cer-
dendritice din monocitele circulante în
nală în care au fost prezentate, de cetare din domeniile terapiei,
sângele periferic. Cercetătorii au pus la
mari personalităţi din domeniul diagnosticului şi monitorizării
punct un protocol pentru realizarea de
hematologiei, date de ultimă ac- pacienţilor cu hemopatii ma-
vaccinuri pentru cancerul ovarian, de
tualitate în principalele direcţii de ligne; prostată şi pentru pacienţii cu afecţiuni
cercetare clinică şi fundamentală. n simpozionul comun al EHA şi maligne. Primul pas constă în generarea
Cele mai importante grupuri de al Societăţii Americane de He-
unui număr mare de celule dendritice
studiu şi-au prezentat rezultatele matologie (ASH), având drept
din monocitele pacientului. Celulele
în sesiunile de comunicări origina- tematică managementul cos-
dendritice sunt apoi incubate cu antigene
le şi de postere. turilor în diagnosticul şi tra-
tumorale, fiind activate şi sunt apoi
administrate pacientului. Până în prezent,
În cadrul Simpozionului prezi- tamentul hemopatiilor;
acest vaccin a fost testat şi şi-a dovedit
denţial au fost prezentate cele mai n workshop-ul asupra mecanis-
eficienţa în cazul cancerului ovarian şi
valoroase 5 lucrări din cadrul con- melor moleculare ale hemato-
al cancerului de prostată. Cercetătorii
gresului şi au fost decernate pre- poiezei.
speră că această modalitate terapeutică,
miile de excelenţă „Jean Bernard” Ca o dovadă a interesului pentru în combinaţie cu celelalte modalităţi de
şi „Jose Carreras” domnilor profe- această manifestare, anul acesta tratament (chimioterapie, radioterapie,
sori P. Mannucci şi W. Vainchenker. s-a înregistrat un număr-record de
chirurgie), va oferi un beneficiu terapeutic
Principalele comunicări şi progra- 2007 rezumate înscrise pentru a fi
adiţional.
mul educaţional vor putea fi acce- prezentate în cadrul congresului.
Sursa: UroToday
sate şi prin internet sub formă de Dr. Andrei Coliţă
Web: www.urotoday.com
Rolul CYP17A1 în progresia cancerului de prostată rezistent la castrare
Recent, s-a descoperit că enzima steroidogenă
CYP17a1 este prezentă în exonii derivaţi din
prostată, izolaţi din serul uman. De asemenea,
CYP17a1 este exprimată în ţesuturile prostatice
în cursul progresiei cancerului de prostată rezis-
tent la castrare. În plus, s-a constatat un pattern
de distribuţie a CYP17a1, caracteristic pentru
o proteină secretorie, similar cu acela al PSa.
această enzimă steroidogenă pare a fi implicată
în sinteza de testosteron din colesterol. Din acest
motiv, CYP17a1 reprezintă în prezent ţinta unor
medicamente aflate în fază experimentală, desti-
nate pacienţilor cu cancer de prostată avasat, re-
zistent la castrarea chirurgicală. Deşi nu a putut
fi demonstrată activitatea enzimatică a CYP17a1
în exonii izolaţi, oamenii de ştiinţă consideră că
prezenţa sa în ser şi nivelurile crescute pe care
le atinge în cazul pacienţilor cu cancer compa-
rativ cu subiecţii sănătoşi sugerează potenţialul
C
acesteia ca marker de diagnostic.
X
Sursa: UroToday
Web: www.urotoday.com F
o
to: S
Nr. 7 (2)/2009
pag. 7
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com