This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
Figura 3. Mecanismul apoptozei - Leziunile ADN (1) determină stoparea creşterii celulare (2A). Dacă leziunile sunt severe, are loc
activarea căii apoptotice intrinseci (2B), care implică eliberarea de proteine mitocondriale. În urma eliberării de citocrom C (3A),
această proteină formează complexe cu caspaza-9 şi Apaf-1 care determină activarea cascadei caspazelor, ce clivează multe
proteine. Eliberarea unui factor inductor al apoptozei (AIF) din mitocondri (3B) este urmată de translocarea sa în nucleu. Intrarea
caspazelor (4A) şi/sau AIF (4B) în nucleu determină condensarea şi fragmentarea acestuia (5)
poate fi dificilă pe bazele simptomelor şi de 75%, respectiv 70% în diferenţierea ar putea dovedi importantă în ceea ce
a CT morfologică. Parametri vasculari, cancerelor de diverticulită acută. priveşte prognosticul bolii. Debitul ba-
ca de exemplu, fluxul sangvin, volumul Această sensibilitate şi specificitate zal mediu tumoral este substanţial mai
circulant şi permeabilitatea, s-au dove- sunt superioare celor obţinute pe baza mic în cazul pacienţilor care vor dezvol-
dit diferiţi la pacienţii cu cancer colorec- criteriilor CT morfologice. Totuşi, aceste ta metastaze după o intervenţie chirur-
tal faţă de cei cu diverticulită acută. Atât date au nevoie să fie validate prin studii gicală aparent curativă decât la restul
fluxul sangvin, cât şi volumul sangvin au suplimentare. Evaluarea vascularizaţiei pacienţilor (urmărire medie de 39 luni,
o sensibilitate de 0% şi o specificitate tumorii primare prin CT de perfuzie s- Goh V, date nepublicate). n
Bibliografie
1. Jemal A., Siegel R., Ward E. et al. Cancer sta-tistics, 2007. CA Cancer J uracil with leucovorinin metastatic colorectal carcinoma: a prospective
Clin 2007;57:43-66. randomized phase III trial. Gastrointestinal TumorStudy Group. J Clin
2. Macdonald J.S. Adjuvant therapy of colon can-cer. CA Cancer J Clin Oncol 1989;7:1419-1426.
1999;49:202-219. 6. Hoff P.M., Ansari R., Batist G. et al. Comparisonof oral capecitabine
3. Zhang Z.G., Harstrick A., Rustum Y.M. Mod-ulation of fluoropyrimidines: versus intravenous fluorouracilplus leucovorin as first-line treatment
role of dose and sched-ule of leucovorin administration. Semin Oncol in 605 patients with metastatic colorectal cancer: results of a ran-dom-
1992; 19(Suppl 3):1015. ized phase III study. J Clin Oncol 2001;19:2282-2292.
4. De Gramont A., Bosset J.F., Milan C. et al. Randomized trial comparing 7. Douillard J.Y., Cunningham D., Roth A.D. et al. Inotecan combined with
monthly low-doseleucovorin and fluorouracil bolus with bimonthly- fluorouracil comparedfluorouracil alone as first-line treatment formet-
dose leucovorin and fluorouracil bolus pluscontinuous infusion for astatic colorectal cancer: a multicentre ran-domised trial. Lancet 2000;
advanced colorectal can-cer: a French intergroup study. J Clin Oncol 355:1041-1047.
1997:808-815. 8. Rothenberg M.L., Oza A.M., Bigelow R.H. et al. Superiority of oxaliplatin
5. Petrelli N., Douglass H.O. Jr., Herrera L. et al. The modulation of fluoro- and fluorouracil-leucov-compared with either therapy alone in patients
Nr. 7 (2)/2009
pag. 19
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com