This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
rurgicală, pacienta a fost îndrumată
spre serviciul de oncologie medicală
pentru iniţierea chimioterapiei.
Discuţii
Particularitatea acestui caz constă în
manifestarea clinică prin hematemeză
şi melenă, având în vedere că exprima-
rea clinică prin hemobilie este rar men-
ţionată în literatura de specialitate. Deşi
etiologia neoplasmului de vezică biliară
este încă insuficient cunoscută, se con-
sideră că litiaza biliară este un factor de
risc primar, peste 5% din aceste cance-
re fiind întâlnite la pacienţi cu litiază.
Totuşi, procentul dintre pacienţii cu liti-
ază care vor dezvolta neoplasm este de
doar 0,3-1%.
Alţi factori care influenţează riscul de
cancer sunt: mărimea calculilor (peste 3
cm) şi prezenţa leziunilor inflamatorii
Figura 1. Tomografie computerizată care evidenţiază vezică biliară destinsă,
cronice, urmând secvenţa displazie-ade-
cu perete gros, neregulat, prezentand in interior imagini de calculi
nocarcinom.
Alţi factori de risc implicaţi sunt: ano-
maliile joncţiunii pancreatico-biliare,
obezitatea, hormonii estrogeni şi sarci-
na, prin creşterea riscului de apariţie a
litiazei, bolile inflamatorii cronice ale
intestinului, sindromul Mirizzi etc.
Concluzii
Cancerul de vezică biliară este o
formă rară de cancer digestiv, dificil
de diagnosticat din cauza simptoma-
tologiei nespecifice. Se asociază frec-
vent cu litiaza biliară, ce reprezintă un
factor de risc pentru apariţia acestuia.
Debutul clinic cu aspect de HDS se în-
tâlneşte extrem de rar şi poate fi ero-
nat diagnosticat şi tratat drept ulcer
peptic. Diagnosticul diferenţial este
posibil prin metodele imagistice.
Tratamentul este exclusiv chirur-
gical, rezultatele depinzând de stadiul
bolii şi de posibilitatea de a efectua o
intervenţie cu intenţie de radicalitate.
Figura 2. Ecografie abdominală ce arată ficat prezentand imagine nodulară
Rata de supravieţuire este mică. n
hipoecogenă cu aspect de determinare secundară
Bibliografie
1. Tadataka Yamada, Textbook of Gastroenterology, 4th edition, 2003. 7. Schottenfeld D and Fraumeni J. Cancer. Epidemiology and Prevention. 3rd. Oxford
2. Khan Z., Neugut A., Ahsan H. et al (1999). Risk factors for biliary tract cancers. Am University Press; 2006:787-800.
J Gastroenterol 94. 149-152. 8. Lowenfels AB, Maisonneuve P, Boyle P, Zatonski WA. Epidemiology of gallbladder
3. D. Setlacec, M. Ionescu (1992). Tumorile căilor biliare extrahepatice, Ed. Medicală cancer. Hepatogastroenterology. May-Jun 1999;46(27):1529-32. [Medline].
Bucureşti, pag. 12-78. 9. Bernstein CN, Blanchard JF, Kliewer E, Wajda A. Cancer risk in patients with inflam-
4. Zatonski W.A., Lowenfels A.B., Boyle P. et al (1997). Epidemiologic aspects of gall- matory bowel disease: a population-based study. Cancer. Feb 15 2001;91(4):854-62.
bladder cancer: a case-control study of the SEARCH programme of the Interna- [Medline].
tional Agency for Research on Cancer. J Natl Cancer Inst 89. 1132-1138. 10. Randi G, Franceschi S, La Vecchia C. Gallbladder cancer worldwide: geographical
5. Diehl A.K. (1983). Gallstone size and the risk of gallbladder cancer. JAMA 250. 2323- distribution and risk factors. Int J Cancer. Apr 1 2006;118(7):1591-602. [Medline].
2326. 11. Douglas HO, Tepper JE, Leichman L. Neoplasms of the Gallbladder. In: Holland
6. National Cancer Institute. Cancer Statistics. SEER Surveillance, Epidemiology, and JF, et al, eds. Cancer Medicine. 3rd ed. Philadelphia, Pa: Lea & Febiger; 1993:1448-
End Results. Available at http://seer.cancer.gov/. Accessed 2008. 1454.
Nr. 7 (2)/2009
pag. 23
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com