This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
hematologie
îndelungat nevalorificată. Din observa-
Peste 3 ani
ţiile consemnate în literatură, reţinem:
5%
anemia a dominat tabloul clinic timp
1-3 ani
1-5 luni
de 2 ani, proteinuria izolată (1-3 g/l) a
23%
45%
precedat tabloul clinic 3-4 ani, VSH-ul
crescut a fost prezent ca prim semnal
timp de 10 ani ( figura ).
Tabloul clinic al pacienţilor cu MM
9-12 luni
este dominat de simptome nespecifice
2%
determinate de masa tumorală, extin-
derea bolii şi de complicaţii. Structura
5-9 luni manifestărilor clinice la debut este do-
25%
minată de manifestări generale, anemie,
dureri osoase şi fenomene neurologice
Figura 17. Durata durerilor
( figura 9).
Suferinţa osoasă exprimată prin liză
şi durere este prezentă la pacienţii cu
MM în aproximativ 0% dintre cazuri.
Ca>11 mg%
Este afectat mai ales scheletul axial
26%
(calotă, coloană, grilaj costal, bazin) şi
extremităţile proximale ( figurile 10 şi
11).
Fracturile vertebrale se pot asocia cu
tasarea vertebrală, deformări ale coloa-
nei, fracturi cu protruzie, compresiune
medulară de nervi spinali ( figura 12).
Ca<11 mg%
Durerile osoase sunt cauzate în
74%
principal de procesul tumoral şi de
Figura 18. Valorile calciului seric extinderea acestuia. Durerea este
prezentă atât în prezenţa osteolizelor,
cât şi în absenţa acestora ( figurile 13, 14
şi 15).
Hb 10-12 g%
Hb>12 g%
Aproximativ 26% dintre pacienţi
7%
12%
au dureri osoase generalizate, la alţi
pacienţi durerea este prezentă în funcţie
de localizarea osteolizelor ( figura 16).
Durerile osoase pot să se întindă pe
perioade mari de timp (luni, ani), în
concordanţă cu precizarea tardivă a
Hb 8-10 g%
Hb<8 g%
diagnosticului şi într-un stadiu avansat
31%
( figura 17).
50%
Consecinţa leziunilor osteolitice este
Figura 19. Valorile hemoglobinei eliberarea crescută de calciu în sânge,
acesta fiind crescut la majoritatea
pacienţilor ( figura 1).
10000-60000
Anemia şi trombocitopenia sunt
prezente în fazele avansate ale bolii şi
18%
sunt cauzate în principal de dislocarea
parenchimului medular normal de pro-
liferare tumorală mielomatoasă ( figurile
19 şi 20).
60000-100000
Electroforeza şi imunoelectroforeza
>150000
cantitativă şi calitativă evidenţiază com-
15%
ponentul monoclonal secretat de plasmo-
60%
100000-
citele mielomatoase. Hiperproteinemia,
150000
secreţia de molecule de imunoglobuline
7%
complete, cu lanţuri grele şi lanţuri
uşoare, fie lanţuri complete şi un surplus
Figura 20. Valorile trombocitelor de lanţuri uşoare, fie numai lanţuri uşoare
pag. 60
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com