This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
oncologie
Neoplasm de vezică biliară
Prezentare de caz
Diana Constantinescu
UMF „Carol Davila”, Bucureşti
Abstract
This paper presents a case of gall blad- lecistectomy. Anatomopathology aspect
der carcinoma complicated with hemo- is of papillar adenocarcinoma well dif-
bilia in a 74 year old female. Imagistic ferentiated.
explorations determine the preoperator Keywords: gallbladder cancer, hemobi-
diagnosis. Surgery consist in radical co- lia, gallbladder stone, colecistectomy
Rezumat
se cu aspect de determinări secundare
în segmentele hepatice VI (24 mm) şi VII
(40 mm), vezica biliară destinsă, cu perete
Lucrarea prezintă cazul unei paciente de 74 de ani cu neoplasm de vezică biliară, com-
gros, neregulat, prezentând în interior 4
plicat cu hemobilie. Acest diagnostic a fost susţinut pe baza explorărilor imagistice.
calculi cu diametrele între 2 şi 5 mm.
Intervenţia terapeutică a constat în colecistectomie radicală. Anatomopatologic, s-a
Diagnosticul prezumtiv în urma ex-
constatat un aspect de adenocarcinom papilar bine diferenţiat.
plorărilor imagistice este de neoplasm
Cuvinte-cheie: cancer de vezică biliară, hemobilie, litiază biliară, colecistectomie
al vezicii biliare. După compensare he-
modinamică şi hematologică, pacienta
Cancerul de vezică biliară reprezintă re). La examenul local al abdomenului este transferată în secţia de chirurgie,
o formă rară de neoplazie digestivă. se constată hepatomegalie şi o uşoară unde se efectuează intervenţia chi-
Incidenţa acestei forme de cancer este sensibilitate la palpare în hipocondrul rurgicală constând în colecistectomie
mai mare la femei şi creşte semnifica- drept. Tuşeul rectal confirmă melena. radicală. Explorarea intraoperatorie
tiv cu vârsta. Diagnosticul este dificil constată hemocolecist, tumoare vege-
din cauza simptomatologiei nespecifi- Investigaţii paraclinice tantă cu originea la inserţia canalului
ce, care face ca majoritatea pacienţilor Analizele de laborator evidenţiază cistic, ce proemină în lumenul vezicii
să fie diagnosticaţi în stadii avansate anemie severă (Hb = ,2 mg/dl, Ht = şi 4 calculi mobili. Coledocotomia evi-
de boală. Prognosticul este rezervat, 26). Se administrează masă eritroci- denţiază fragmente tumorale şi sânge
iar rata supravieţuirii globale la 5 ani tară, PEV de echilibrare hidroelectro- (hemobilie) în CBP. Se practică colecis-
este de 5% pentru toate stadiile. litică, IPP, suspectându-se un ulcer. tectomie radicală constând în colecis-
Endoscopia digestivă superioară, prac- tectomie cu rezecţie de 2 cm în profun-
Prezentarea cazului ticată în primele ore după internare, zimea parenchimului patului hepatic
Pacientă în vârstă de 74 de ani, fără arată sânge proaspăt în stomac şi du- şi limfadenectomie regională, rezecţie
antecedente personale patologice sem- oden, fără a putea identifica leziuni cu parţială a zonei de invazie tumorală de
nificative, se internează pentru hema- potenţial de sângerare. la nivelul implantării cisticului în CBP
meză şi melenă, debutate de 2 zile. De Ecografia abdominală arată ficat cu cu coledocorafie pe tub Kehr.
asemenea, relatează inapetenţă şi o lobul drept de 170 mm, lobul stâng de 96 Examenul histopatologic pune
scădere ponderală marcată pe parcur- mm, prezentând în segmentul VII, ima- diagnosticul de adenocarcinom pa-
sul ultimelor 6 luni (12 kg). Clinic, la in- gine nodulară hipoecogenă de 39 mm, pilar bine diferenţiat de vezică bili-
ternare bolnava prezintă caşexie, este cu aspect de determinare secundară. De ară, ulcerat, cu zone de calcificare,
decompensată hemodinamic (tensi- asemenea, se evidenţiază colecist cu pe- care invadează peretele în întregime.
unea arterială 90/60 în clinosatism, rete gros, anfractuos şi câteva imagini Nu s-a înregistrat invazie ganglio-
scade la 75/50 în ortostatism, puls fi- de calculi de 3-4 mm în interior. nară. Stadializarea post-operatorie
liform, alură ventriculară 106/min. în Se efectuează tomografia compute- încadrează pacienta în stadiul Ib
decubit, creşte la 124/min. la mobiliza- rizată, care evidenţiază: imagini hipoden- (pT2N0M0). După intervenţia chi-
pag. 22
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com