This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
Tabelul 3
Incidenţa factorilor prognostici „clasici”, cu putere predictivă certă sau asociativă, în lotul studiat
Variabilă N (total = 27 de cazuri evaluate) %
Stadiul annarbor la diagnostic iii/iV 14 51,85
Clasa prognostică iPi - H/i şi H
1
13 48,15
tumoare bulky (diametrul maxim >/= 10 cm) 5 18,52
lDH >n
2
18 66,66
BoM+
3
6 22,22
Hepatomegalie
4
6 22,22
Splenomegalie
4
4 14,81
Sex masculin 13 48,15
Vârsta la diagnostic >60 de ani 11 40,74
Vârsta la diagnostic >/= 70 de ani 7 25,93
Simptome B prezente 15 55,55
Scor eCoG >/= 2 16 59,26
VSH
5
>50 mm/h 7 25,93
Hgb
6
<12 g/dl 15 55,55
Hgb
6
<10 g/dl 7 25,93
tr
7
<100.000/mm
3
3 11,11
alb
8
<3,5 g/dl 12 44,44
Fa
9
>n 1 3,70
obţinerea remisiei
10
17 62,96
1
H/I- scor 3 puncte, H - scor 4 sau 5 puncte;
2
lactat dehidrogenaza serică, valori peste limita superioară a normalului;
3
invazie tumorală documentată
bioptic;
4
evidenţiată la examenul clinic şi obiectivată prin măsurări ecografice şi/sau tomografice;
5
viteza de sedimentare a hematiilor;
6
valoarea
hemoglobinei la diagnostic;
7
numărul trombocitelor la diagnostic;
8
albuminemia la diagnostic;
9
fosfataza alcalină serică, valoare peste limita
superioară a normalului;
10
cel mai bun răspuns în cadrul primei inducţii, menţinut pentru minimum 8 săptămâni
foarte slab asupra OS, FFS şi slab
asupra RFS (logrank p = 0,73, 0,96,
respectiv 0,21), probabil datorită su-
1.0
mării altor factori de risc negativi,
0.9
lotului mic de pacienţi sau perioadei
0.8
relativ scurte de observare. După
0.7
intreg lotul (n=27, 11 decese)
cum era de aşteptat, pozitivitatea
0.6
CD10 s-a corelat pozitiv cu cea a bcl6 0.5
(markeri ai originii centrofoliculare 0.4
a celulelor proliferante) şi invers cu Fraction survival
0.3
cea a bcl2 (marker mai degrabă al
0.2
tipului proliferant ABC - activate B-
0.1
cell). Nu am detectat vreo asociere
0.0
statistic semnificativă între CD10+ şi
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78
pozitivitatea celorlalţi markeri imu-
timp (luni)
nohistochimici evaluaţi.
Reacţia pentru bcl6 a fost pozitivă Figura 1. Supravieţuire (OS) întreg lotul (n = 27, 11 decese, OS 36 de luni 55%, mediană
la 9 dintre cele 24 de cazuri evaluabile. necalculabilă)
Nr. 7 (2)/2009
pag. 37
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com