This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
în principal în scop de diagnostic şi vor Post-operator, opt pacienţi au primit infarcte recurente splenice. În unele boli
fi prezentate în continuare. chimioterapie. Doi pacienţi au murit, hematologice, ca în limfomul malign cu
unul cu LNH şi unul cu leucemie cu celule debut şi localizare splenică, splenectomia
Rezultate păroase. Alţi opt pacienţi sunt în viaţă poate fi benefică terapeutic.
Majoritatea pacienţilor care au fost (media de 4,2 ani post-splenectomie). Obiectivul principal al splenectomiei
splenectomizaţi cu scop diagnostic au Pacientul a cărui splină a prezentat la această categorie de pacienţi este
fost diagnosticaţi ulterior cu limfom histologie normală este acum în viaţă la diagnosticul histopatologic pozitiv, care
malign, cinci LNH şi două cu boală 10 ani post-splenectomie. a fost realizat la nouă dintre pacienţii
Hodgkin. A fost splenectomizat şi un noştri şi un diagnosticul clinic definitiv
pacient cu leucemie cu celule păroase. Discuţii a fost obţinut la toţi zece pacienţi.
Investigaţiile preoperatorii la pacientul Indicaţiile pentru splenectomie s-au Splenomegalia fără limfadenopatie pe-
cu leucemie cu celule păroase nu au schimbat în ultimii de ani, în special riferică este prezentarea caracteristică la
indicat acest diagnostic. Un pacient pentru bolile hematologice. Splenec- mai puţin de 1% din cazurile de limfom.
cu splenomegalie congestivă a fost sus- tomia pentru stadializare în boala Hod- Astfel de pacienţi cu hemograme nor-
pectat preoperator de a avea o boală de gkin, de exemplu, este în prezent, rareori male şi măduvă hematogenă normală
ţesut conjunctiv sau o splenomegalie efectuată. Îmbunătăţirea facilităţilor de pot avea un prognostic deosebit de bun
infiltrativă. Un caz nu a demonstrat nici diagnostic, în special tehnici imagistice post-splenectomie şi doar intervenţia
o modificare histologică. noi, performante şi o mai mare utilizare chirurgicală singură poate să fie cura-
Media de vârstă a pacienţilor care a aspiraţiei tisulare percutane şi a tivă. Totuşi, cele mai multe cazuri de
au suferit splenectomie în scop de diag- biopsiei, au redus necesitatea pentru limfom malign limitate la splină sunt
nosticare a fost de 50 de ani (interval splenectomia cu scop diagnostic. Multe diagnosticate tardiv, indiferent dacă se
21-69 de ani). Şase pacienţi au fost de din condiţiile menţionate în studiile suspectează sau nu preoperator.
sex masculin şi patru de sex feminin. anterioare de splenectomie cu scop O bună înţelegere a complicaţiilor
Durata medie a splenomegaliei înaintea diagnostic, cum ar fi chisturile splenice splenectomiei şi o mai bună urmărire
intervenţiei chirurgicale a fost de 9,7 şi abcesele, sarcoidoza şi boala Gaucher a pacientului asplenic a făcut din sple-
luni (în intervalul 1-3 de luni). Toţi cei sunt acum, în multe cazuri, diagnosticate nectomie o procedură mai puţin des-
10 pacienţi au avut puncţie aspirativă fără a se recurge la chirurgie. În ciuda curajatoare. Teama de sepsă post-sple-
medulară şi o biopsie osteomedulară efec- acestor factori, cifra de ,1% din toate nectomie trebuie luată în consideraţie şi
tuată înainte de operaţie. Şapte pacienţi splenectomiile în scop de diagnostic la pacienţii adulţi. Din acest lot nu s-au
au avut o biopsie hepatică percutană şi este similară cu rapoartele anterioare, semnalat pacienţi care să fi suferit pe
unul o biopsie ganglionară. Opt pacienţi extinse de-a lungul ultimelor două de- termen lung consecinţele aspleniei.
au avut CT abdominal şi 2 ecografie cenii. În plus faţă de riscul de sepsă post-
abdominală. În nici unul din cazuri aceste Cu toate că obiectivul prioritar al splenectomie, pacienţii care au avut sple-
investigaţii sau altele nu au furnizat de- splenectomei la aceşti pacienţi a fost de nectomie diagnosticată se confruntă şi cu
finitiv diagnosticul (tabelul 1). diagnostic, a fost prezentă şi o indicaţie alte probleme potenţiale. La pacienţii cu
Media greutăţii splinei excizate a fost de terapie. Mulţi pacienţi au dobândit hipertensiune portală şi splenomegalie
1,7 kg (în intervalul 0,3-3,7 kg). Trei spline ameliorarea hipersplenismului şi a efec- congestivă, splenectomia ar putea împie-
extirpate au cântărit mai puţin de 1.000 telor mecanice ale unei spline mărite dica viitoarele derivaţii chirurgicale por-
g, fiecare de la un pacient cu diagnostic (disconfort abdominal şi saţietate pre- tal-sistemice. O problemă recentă este
altul decât limfom; greutatea splinei coce). O creştere rapidă a splinei este, dezvoltarea leucemiei consecutive sple-
fiecărui pacient cu limfom a cântărit de asemenea, un risc de ruptură şi de nectomiei în boala Hodgkin. Modul de
mai mult de un kilogram.
Complicaţiile post-operatorii au in-
Tabelul 1
clus o septicemie şi tromboză venoasă
profundă. Un pacient a necesitat revi-
Investigaţiile la pacienţi cu splenomegalie nediagnosticată
zuirea cicatricei chirurgicale. Mor-
1. Radiografie toracică
talitatea operatorie a fost 0 (tabelul 2). Radiologie 2. Ct torace/abdomen
Opt pacienţi au fost dependenţi de 3. Bariu pasaj
transfuzie sau au avut o hemoglobină
1. Biopsie hepatică
mai mică de 11 g% înainte de intervenţia
2. aspirat medular
chirurgicală. Cinci pacienţi au avut
Proceduri
3. Biopsie osoasă medulară
pancitopenie. Datorită necesităţii trans- 4. Biopsie ganglionară
fuziilor de sânge perioperatorii şi, la
5. Reacţie Mantoux
majoritatea pacienţilor, a chimioterapiei
6. test Kveim
post-operatorii, nu este posibil să se 1. Factor reumatoid
determine efectele splenectomiei asupra
2. anti-nuclear factor
pancitopeniei; tendinţa la majoritatea
Sânge 3. test Coombs
pacienţilor a fost una de îmbunătăţire a
4. Hemoculturi
parametrilor hematologici.
5. Serologie pentru HiV, virusuri hepatice şi alte infecţii
Nr. 7 (2)/2009
pag. 51
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com