This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
hematologică, gastrointestinală sau
neurologică. În cazul complicaţiilor de
grad III sau IV, tratamentul era întâr-
ziat până la dispariţia toxicităţii gas-
trointestinale sau în cazul altui tip de
toxicitate, până când toxicitatea era
mai mică de gradul II, sau ANC >1,5
x 109/l sau trombocitele >100 x 109/l.
Orice efect toxic de grad III sau IV de-
termină scăderea cu 20% a dozei de
5FU la toate administrările ulterioare.
De asemenea, s-a mai administrat te-
rapie suportivă inclusiv antiemetice,
analgezice, antibiotice, transfuzii de
masă eritrocitară sau plachetară şi an-
tidiareice.
Criterii de evaluare
Figura 3. Indicele Karnofsky comparativ pentru cele două loturi de studiu
a răspunsului terapeutic
Prima evaluare a răspunsului terapeu-
tic s-a realizat la 30 de zile după rando-
mizare (vizita 2). De asemenea, în cursul
vizitelor 2-7, s-au apreciat statusul de
performanţă conform scalei Karnofsky
şi calitatea vieţii folosind chestionarul
EORT (European Organization for the
Research and Treatment of Cancer), s-
a apreciat complianţa la terapie şi s-a
investigat apariţia reacţiilor adverse ale
chimioterapiei. Doza de 5-fluorouracil
trebuia redusă în cazul apariţiei com-
plicaţiilor de toxicitate hematologică,
gastrointestinală sau neurologică. În
cazul complicaţiilor de grad III sau IV,
tratamentul era întârziat până la dispa- Figura 4. Calitatea vieţii conform EORTC comparativ pentru cele două loturi
riţia toxicităţii gastrointestinale sau în
cazul altui tip de toxicitate, până când
toxicitatea era mai mică de gradul II sau
ANC >1,5 x 109/l sau trombocitele >100
x 109/l. Orice efect toxic de grad III sau
IV determină scăderea cu 20% a dozei de
5FU la toate administrările ulterioare.
Rezultate şi discuţii
În lotul martor au fost incluşi 52 de
pacienţi, dintre care 30 erau bărbaţi
(5,65%) şi 22 erau femei (41,35%). În lo-
tul terapeutic au fost incluşi 52 de paci-
enţi, dintre care 31 erau bărbaţi (5,65%)
şi 21 erau femei (41,35%). Trei pacienţi
au fost retraşi ulterior din lotul martor,
Figura 5. Evaluarea fatigabilităţii conform EORTC comparativ pentru cele două loturi
deoarece s-au înregistrat ocluzie intes-
tinală (un caz), hemoragie masivă (un În consecinţă, lotul martor a inclus diu au fost împărţiţi în patru categorii
caz), metastaze cerebrale simptomatice 49 de pacienţi, 2 de bărbaţi (57,14%) de vârstă:
(un caz). Doi pacienţi au fost din lotul şi 21 de femei (42,5%), iar lotul tera- 8 <50 de ani - un pacient în lotul
terapeutic, deoarece s-au înregistrat peutic era format din 50 de pacienţi, 29 martor şi unul în lotul terapeutic;
ocluzie intestinală (un caz) şi hemoragie de bărbaţi (5%) şi 21 de femei (42%). 8 50-60 de ani - 9 pacienţi în lotul mar-
masivă (un caz). Pacienţii din cele două loturi de stu- tor şi 10 pacienţi în lotul terapeutic;
Nr. 7 (2)/2009
pag. 27
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com