This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
Tabelul 6
Evaluarea simptomelor de greaţă şi vărsătură conform EORTC comparativ pentru cele două loturi
Vizita 1 Vizita 2 Vizita 3 Vizita 4 Vizita 5 Vizita 6 Vizita 7
Grupul martor 21,2 68,4 71,8 68,2 64,5 60,6 58,6
Grupul de studiu 21,2 43,2 46,4 48,1 48,5 48,6 47,9
Tabelul 7
Evaluarea durerii conform EORTC comparativ pentru cele două loturi
Vizita 1 Vizita 2 Vizita 3 Vizita 4 Vizita 5 Vizita 6 Vizita 7
Grupul martor 66,4 56,8 48,6 50,1 59,7 68,6 79,5
Grupul de studiu 65,3 55,7 49,3 49,8 54,5 57,6 73,8
Tabelul 8
Evaluarea inapetenţei conform EORTC comparativ pentru cele două loturi
Vizita 1 Vizita 2 Vizita 3 Vizita 4 Vizita 5 Vizita 6 Vizita 7
Grupul martor 64,6 73,4 76,5 78,2 82,5 84,3 84,5
Grupul de studiu 63,6 64,4 65,8 67,3 70,4 71,3 72,9
obiectivat prin Rx cardiopulmona-
ră sau computertomografie, care s-a
menţinut la cel puţin două evaluări
succesive, realizate la interval de mi-
nimum 4 săptămâni.
Durata medie a răspunsului a fost de
11,2 săptămâni. Supravieţuirea liberă
de boală a fost în medie 1,6 luni.
În lotul terapeutic s-a înregistrat
răspuns tumoral la 9 pacienţi (1%).
Durata medie a răspunsului a fost de
11,5 săptămâni, iar supravieţuirea li-
beră de boală a fost în medie 1,7 luni.
Nu s-au înregistrat diferenţe semni-
ficative statistic între cele două loturi
de studiu în ceea ce priveşte rata de
remisiune (p = 0,03), durata răspun-
sului tumoral (p = 0,067) sau supravie-
ţuirea liberă de boală (p = 0,072).
Figura 7. Evaluarea durerii conform EORTC comparativ pentru cele două loturi
În cazul lotului martor, supravieţui-
rea la 3 luni era de 4%, la 6 luni era de ce priveşte ratele de supravieţuire la 3 însă declinul acestuia a fost mai rapid
62%, la 12 luni era de 14,2%, iar la un luni (p = 0,121), 6 luni (p = 0,096) şi un şi mai marcat în cadrul lotului care
an era de 4,0%. an (p = 0,7). primea placebo decât în rândul paci-
Supravieţuirea medie a fost de 9, Evaluarea statusului de performanţă enţilor trataţi cu peptide timice.
luni. În cadrul lotului terapeutic, su- s-a efectuat cu ajutorul indicelui Kar- În cadrul lotului martor, indicele Kar-
pravieţuirea la 3 luni era de 3,67%, nofsky, care a fost stabilit lunar pentru nofsky a înregistrat o medie de 53,55,
la 6 luni era de 61,22%, la 12 luni era fiecare pacient, realizându-se o medie faţă de 60,31 cât s-a înregistrat în cazul
de 16%, iar la un an era de 2%. Supra- estimativă a statusului de performan- lotului terapeutic. Diferenţa statusului
vieţuirea medie a fost de 9,6 luni. Nu ţă pentru întregul lot de studiu. de performanţă între cele două loturi a
s-au constatat diferenţe semnificative În cazul ambelor loturi s-a constatat fost semnificativă statistic (p = 0,012).
statistic între cele două loturi în ceea o scădere a statusului de performanţă, La fiecare vizită, pacienţii au com-
Nr. 7 (2)/2009
pag. 29
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com