This page contains a Flash digital edition of a book.
sumar
Anul III • nr. 7 (2)/2009
Oncolog-Hematolog
www.pulsmedia.ro
ro
7
Actualitate RedactoR-Şef
pag. Dr. Roxana PioaRu
Flash
roxana.pioaru@pulsmedia.ro
comitet editoRial
Secţiunea oncologie
Coordonator Dr. Dana StănCuleanu
Secţiunea Hematologie
Eveniment
Coordonator Prof. dr. anca luPu
pag.
11
Actualităţi în imunogenetică şi histocompatibilitate
Prof. dr. Florinel BăDuleSCu
Prof. dr. e. BilD
Prof. dr. Margit ŞeRBan
Prof. dr. Dan ColiŢă
Prof. dr. Constantin aRion
Prof. dr. nicolae GHileZan
Prof. dr. Hortensia ioniŢă
Oncologie
Prof. dr. Galafteon oltean
Prof. dr. ljubomir PetRoV
Prof. dr. tudor Ciuleanu
pag.
12
Actualităţi în tratamentul cancerului gastric avansat
Prof. dr. nicolae ConStantineSCu
Prof dr. Delia Mut PoPeSCu
Prof. dr. Vasile SÂRBu
Conf. dr. ecaterina HanGanu
Conf. dr. Monica DRaGoMiR
pag.
14
Aspecte ale carcinogezei colorectale Conf. dr. lucian MiRon
Dr. ana Maria BoeRu
Dr. andrei ColiŢă
Dr. alexandru GRiGoReSCu
pag.
22
Neoplasm de vezică biliară
Dr. Ciprian enăCHeSCu
Dr. Schenker MiCHael
SecRetaR geneRal de Redacţie
emilian MiHailoV
Eficienţa extractului de timus în terapia
tehnoRedactaRe
pag.
24
ioana BaCalu
cancerului colorectal cu metastaze
diRectoR aRtiStic
Cristian ConStantineSCu
Hematologie
Markeri imunohistochimici cu potenţial rol prognostic
pag.
34
ceo
în limfoame maligne difuze cu celule mari B Petr neMeC
diRectoR vÂnzăRi
alexandru StoiCan
Analiza complicaţiilor post-splenectomie efectuată
diRectoR evenimente
pag.
44
pentru neoplazii hematologice
Gabriel CaRaMalău
diStRibuţie Şi abonamente
laura StănCiuC
abonamente@pulsmedia.ro
Splenectomia efectuată la pacienţii cu splenomegalie
pag.
50
nediagnosticată
Redacţia şi administraţia:
SC PulS MeDia netWoRK SRl
electromagnetica Business Park
Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, etaj 2,
Analiza profilului clinico-biologic la debutul
axele a-D, Sector 5, Bucureşti
pag.
54
tel.: (031) 425.40.40, Fax: (031) 425.40.41
mielomului multiplu - importanţa diagnosticului precoce
e-mail: redactia@pulsmedia.ro;
http://oncolog-hematolog.pulsmedia.ro
tipărită la
pag.
65
Instrucţiuni pentru autori
Copyright © 2009 Puls Media network
Drepturile de autor pentru articolele şi fotografiile publi-
cate aparţin exclusiv Puls Media network. Reproducerea,
totală sau parţială, şi sub orice formă, tipărită sau electro-
nică, sau distribuţia materialelor publicate se face numai
cu acordul scris al editurii.
i.S.S.n. 1841-4877
Responsabilitatea asupra conţinutului original al materialelor aparţine în întregime autorilor.
Persoanele intervievate răspund de conţinutul declaraţiilor lor, iar utilizatorii spaţiului publicitar, de informaţiile incluse în machete.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com