This page contains a Flash digital edition of a book.
Belangrijke cursussen voor overheidspersoneel


De Betonvereniging organiseert veel (technische) cursussen. Voor overheidspersoneel lichten we drie cursussen uit: 1. Inspectie en handhaving door adviesbureaus en gemeenten


Doel De toezichthouders op de bouw moeten er op toezien dat op de bouwplaats veilig en juist op basis van de actuele normen wordt gebouwd met een goede handhaving. Er moet met name een goede interpretatie plaatsvinden van vermeende cq potentiele gebreken, bij geconstateerde afwijkingen vergunningen bij de realisatie van de bouw. Startdatum 11 september 2014 Aantal lessen 14 middagen van ca. 4 uur Kosten ex 21% b.t.w. € 2055,- voor leden van de Betonvereniging (niet-leden € 2325,


-)


2 Inspectie en Beheer Kunstwerken niveau 2 Toestandmeting en conditiemeting


Doel De inspecteur heeft als belangrijkste taak om een bepaalde onderhoudstoestand eenduidig vast te leggen. Daarvoor is technische achtergrondkennis noodzakelijk, kennis over het voorbereiden en uitvoeren van een inspectie zelf. Het gaat over materialenkennis (beton, staal, hout en kunststof), kennis van elektro werktuigbouwkundige installaties en constructiekennis (zoals begrip van mechanica). Bij het inspecteren gaat het om inspectiemethodieken bij specifieke objecten (zoals bruggen/viaducten, tunnels en sluizen), maar ook om asset management en risico-analyse en zelfs tijdelijke verkeersmaatregelen. In deze opleiding ligt een zwaartepunt op (eigen) praktijkcases. Startdatum 16 september 2014 Aantal lessen 8 middag/avonden van 6 lesuren Kosten ex 21% b.t.w. . € 1715,- voor leden van de Betonvereniging (niet-leden € 1825,


- en -) 3 Integraliteit in betonontwerp en –uitvoering


Doel In de B&U-sector wordt veel beton toegepast, zowel ter plaatse gestort als geprefabriceerd, en vaak in combinatie met staal en andere constructiematerialen. Vanwege de vergaande versnippering in deze sector moeten functionarissen in de uitvoering zowel praktische als theoretische kennis van beton en const bezitten. Bouwen is meer dan de inkoop van losse componenten zoals vloeren, balken en wanden. Het gaat bij een constructie altijd om het samenvoegen van verschillende losse componenten en de constructieve knoop is de plek waar alles bij elkaar komt. Startdatum 30 oktober 2014 Aantal lessen 12 middag/avonden van 6 lesuren Kosten ex 21% b.t.w. € 3150,- voor leden van de Betonvereniging (niet-leden € 3825,


ructies -) Meer informatie en aanmelden: www.betonvereniging.nl opleidingen actueel →


van tekeningen en/of


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64