This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabe- heerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 4-2014, jaargang 95 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en


waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers,


Joost Zonneveld. Advies en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Ger Nagtegaal, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt


u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen, losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


Verleden, heden en vooral toekomst


Voor u ligt de jubileumuitgave van OTAR. 95 jaar jong en gericht op de toekomst! Ooit opgericht als Orgaan van de Technisch Ambtenaren van den Rijkswaterstaat (OTAR) is het een magazine met een rijke historie. De afgelopen eeuw is immers een onwaarschijnlijk interessant tijdperk geweest op het gebied van infra. Zo is in deze periode het gros van de Nederlandse wegen, zoals we die nu kennen, aangelegd. Er kwamen rijkswegen, provinciale wegen, knooppunten, tunnels, crossovers en ga zo maar door. Maar ook recentere ontwikkelingen als verkeersmanagement, asset management of in car technologie zijn razend interessant. En ook op het gebied van de waterhuishouding is er veel gebeurd. Denk alleen maar eens aan de talloze sluizen en kanalen of aan een meesterwerk als de Deltawerken. De visie op waterbescherming is totaal veranderd. In plaats van de dijken alsmaar hoger te maken vanuit een defensief oogpunt, kwam het inzicht om rivieren ruimte te geven.


OTAR Digitaal


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden formatie


, diverse links en achtergrondin-


Maar wat heeft de toekomst van weg- en waterbouw de komende decennia voor ons in petto? Dat is waar we in dit nummer van OTAR vooral naar willen kijken. Zo besteden we aandacht aan de toekomst van de Noordzee en de Westerschelde. En we spraken voor onze rubriek Op de zeepkist met Ronald Waterman die pleit dat we in de toekomst nog meer met de natuur gaan bouwen. “Niet langer dominant dijken en dammen als bolwerken tégen de zee, maar in plaats daarvan duinen en stranden in harmonie mét de zee.”


4 2014


jaargang 95 www.otar.nl


JUBILEUMSPECIAL Verleden, heden en toekomst


JAN HENDRIK DRONKERS INTERVIEW


GEBROEDERS DAS


De gebroeders Das voorspellen dat er nog behoorlijk wat zal veranderen. Wegen zullen soms dubbellaags worden, bijvoorbeeld de A10. En al jaren geleden voorspelden deze bijzondere heren dat de rol van de bestuurder steeds beperkter zal worden. We sluiten met onze auto aan in de rij op de snelweg en kunnen dan lekker een krantje lezen. Verrassend dat ook de studenten en trainees die in gesprek gingen met Siebe Riedstra zich afvroegen of Rijkswaterstaat vooral voor slimme wegen of slimme auto’s kiest. Ik denk dat ons de komende decennia op dit terrein nog fl inke veranderingen te wachten te staan. Wat zou het mooi zijn als we nu alvast een kijkje zouden kunnen nemen in OTAR jaargang 190! Veel leesplezier!


Astrid Melger Hoofdredacteur OTAR Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 3


redactioneel


Coverfoto: Aleksandr Markin, Shutterstock


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64