This page contains a Flash digital edition of a book.
Als bossen duurzaam worden beheerd, draagt houtkap bij aan instandhouding van de bossen.


Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’


Stabiele houtvraag helpt regenwoud


27 organisaties en overheden in bouw en infra hebben zich verenigd in de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’. Zij doen onderzoek en halen obstakels uit de weg om duurzaam geproduceerd hout in Nederland de norm te maken. Want zonder economische waarde, maakt regenwoud in rap tempo plaats voor landbouw en veeteelt.


Z


onder vraag naar duurzaam ge- produceerd hout verliest het tro- pisch regenwoud zijn commer-


ciële waarde en wordt omzetting naar palmolie of sojaplantages alleen maar interessanter. Het kopen van hout uit duurzame bron, of het nu FSC of PEFC is, helpt de lokale economie en draagt bij aan het behoud van het tropisch re- genwoud. En dan maakt het niet uit of het gaat om meerpalen, beschoeiingen, sluisdeuren uit Afrikaans of Zuid-Ameri- kaans hout of geveltimmerwerk en meu- bels uit Azië. Voorwaarde is wel dat het hout uit aantoonbaar duurzame bron komt. Dit was de brede consensus van het panel en circa veertig aanwezigen tijdens een in mei georganiseerde bij- eenkomst door het secretariaat van de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bos- beheer’ en Tropenbos International.


40 Nr.4 - 2014 OTAR


Volop beschikbaar De Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’, ondertekend op 20 juni 2013 door twintig branches in de hout, bouw-, meubel- en retailketen, drie mi- nisteries, twee vakbonden, IDH the Sustainable Trade Initiative en Tropen- bos International, heeft tot doel hout uit duurzaam beheerde bossen in Neder- land tot norm te maken, ook in de gww. Het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederland- se markt neemt gestaag toe. De leden van de Koninklijke Vereniging van Ne- derlandse Houtondernemingen VVNH importeerden in 2013 in totaal 1,8 mil- joen m3 hout, waarvan 86 procent met een FSC of PEFC-certifi caat. Het aan- deel aantoonbaar duurzaam geprodu- ceerd hardhout groeide van 36 procent in 2011 tot 55 procent in 2013.


Misverstand De vraag naar tropisch hardhout in Eu- ropa neemt langzaam maar gestaag af. Dit is deels het gevolg van de hui- dige bouwcrisis, maar wordt ook ver- oorzaakt door leveraniers van concurre- rende materialen die blijven hameren op het misverstand dat door geen tropisch hout te gebruiken het bos in stand blijft. Het vooroordeel ‘Geen tropisch hard- hout gebruiken, betekent behoud van het regenwoud!’ werd door zowel Tro- penbos International als haar program- madirecteuren uit Ghana en Suriname gelogenstraft tijdens de Green Deal the- mabijeenkomst. “De vraag naar duur- zaam geproduceerd tropisch hout is een voorwaarde voor de instandhouding van het bos”, aldus Tropenbos-direc- teur René Boot. “Duurzaam bosbeheer betekent inventarisatie van het bomen-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64