This page contains a Flash digital edition of a book.
Studenten en trainees in gesprek met SG Siebe Riedstra


‘Maximaal innovaties, vernieuwingen en verbeteringen toepassen’


Het thema van dit Otar-jubileumnummer is verleden, heden, maar vooral toekomst. Daarom zijn we benieuwd naar de mensen die de komende jaren terecht komen in het werk- veld van de infra. We gaven negen young professionals of nog-net-studerenden de kans het gesprek aan te gaan met Siebe Riedstra, secretaris-generaal (SG) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), en dus een belangrijke strateeg op het gebied van weg- en waterbouw in Nederland. Tekst: Edith Andriesse en Astrid Melger


R


iedstra werkt al meer dan twin- tig jaar bij de Rijksoverheid en was onder meer verantwoorde- lijk voor het samenvoegen van de minis- teries van VROM en Verkeer en Water- staat. Ook voor de komende jaren heeft hij genoeg uitdagingen voor de boeg. Denk aan de verdere inkrimping van het ambtelijk apparaat, bezuinigingen, nieu- we samenwerkingsvormen en innova-


ties op het gebied van de techniek. De negen nieuwkomers in de wereld van weg- en waterbouw zijn afkomstig van verschillende opleidingen, zodat er een mooie spreiding van interesse en kennis is. Toch zijn vooral de organisatieontwik- kelingen rondom Rijkswaterstaat, de be- zuinigingen en de samenwerking met de markt, thema’s die de aandacht krijgen tijdens dit gesprek.


Beperking budgetten Zo stelt Jeroen Dasbach, student aan de TU Eindhoven, dat binnen de over- heid met beperkte budgeten steeds meer moet worden gedaan. “Hoe gaat IenM hier mee om?” Riedstra geeft aan dat er inderdaad zaken geschrapt moe- ten worden of in de tijd naar achteren gezet. “Waar we binnen Rijkswaterstaat en IenM goed naar kijken, is zo aan te


Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64