This page contains a Flash digital edition of a book.
Uitgelicht


Blended interactieve cursus Duurzaam GWW De Green Deal Duurzaam GWW is een aanpak die integraal in het aanbe- stedingsproces ingrijpt en bij effectieve toepassing door alle betrokken partijen vele kansen biedt. Ambitie, focus, innovatie, duurzame gebieds- ontwikkeling en levenscyclus denken zijn hierbij centrale aspecten. Zie www.duurzaamgww.nl. De focus ligt op:


Winst in integrale gebiedsontwikkeling; Duurzaamheid; Van voorschrijven naar innovatief aanbesteden; Gezamenlijk instrumentarium.


Binnenkort komt BOB in samenwerking met Arcadis en Plusport met een korte blended interactieve cursus (internet in combinatie met een korte workshop). Na deelname begrijpt u de aanpak en kunt u er mee werken. Meer informatie via Katan@bob.nl of 06 3719 6905


Laat ook uw bedrijf de komende 95 jaar doorgroeien!


Verbreed en verdiep uw kennis en kunde met behulp van onze cursussen!


Risicomanagement bij bouw en infrastructuur


Met module ‘Risico-aspecten van contracteren’ 1, 2, 8 en 9 oktober 2014


7-daagse opleiding 25 september, 2, 9 oktober, 6, 13, 20, 27 november 2014 | Regardz La Vie Utrecht


Opleiding Beleidsmedewerker


Verkeer en Vervoer De complete opleiding tot verkeerskundige in uw gemeente


Module Module Module Module Module Module Module


1 2 3 4 5 6 7


Gemeenten en de sturing van verkeer en vervoer Ontwikkelen van een Verkeers- en Vervoersplan Mobiliteit en bereikbaarheid Verkeersveiligheid en verkeersgedrag Verkeer en milieu Burgers en verkeer en vervoer Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving


www.bouw-instituut.nl/verkeerenvervoer Uw Opleiding


Cursus Evenement Training


Vakbeurs


Masterclass Workshop


Opvallend onder de aandacht!


Informeer vrijblijvend via info@otar.nl of tel. 0184-481042


Omgevingsmanagement van


infraprojecten 4 november 2014


Elk project vindt plaats in een omgeving en elke omgeving vraagt om een projectspecifi eke aanpak. Omgevingsmanagement draagt bij aan het behalen van uw projectresultaat door de omgeving te analyseren en in te spelen op de situatie en ontwikkelingen in die omgeving. Door uw omgeving te betrekken bij het project kent u uw omgeving en de omgeving kent u en uw project. Hoe kunt u nu omgevingsmanagement zo effectief mogelijk inzetten bij (infrastructurele) projecten? Op deze vraag en nog veel meer, krijgt u antwoord in de cursus Omgevingsmanagement van infraprojecten.


Life Cycle Costing 12 en 13 november 2014


Hoe zorgen we er voor dat de investeringen die we doen in ons land zo effectief mogelijk worden besteed? Waar gaan we in investeren en hoe verhouden zich de investeringen tot het beheer en onderhoud dat onlosmakelijk met deze investeringen samenhangt? Hoe zorgen we er voor dat onze voorgenomen plannen en uitgevoerde projecten duurzaam zijn en bijdragen aan een prettig leefbaar land? Zowaar wat vragen waar we in beleidvoerend-, ontwerpend-, en bouwend Nederland mee van doen hebben. Als we mee willen gaan in de ontwikkeling van functioneel specifi ceren, system engineering en integrale projecten (ontwerp bouw en onderhoud in één opdracht), is het onvermijdelijk dat we de aanleg én gebruiksperiode overzien. Aanlegbeslissingen hebben verstrekkende gevolgen. Life cycle costing helpt ons om deze beslissingen voor te denken en goed onderbouwd te kunnen nemen.


www.pao.tudelft.nl


Advertentie_OTAR_95jaar.indd 1


14-5-2014 11:12:


editie 3e


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64