This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Henk van der Brugge


Omdat dromen geen bedrog zijn


Ooit droomde men van een dijk die de Zuiderzee zou afsluiten van de Waddenzee, of van een tunnel onder het kanaal door die Engeland met het vaste land zou verbinden, en van stormvloedkeringen die ons achter- land zouden beschermen tegen stormen en extreem hoge waterstanden. Of van een ultra snelle treinverbinding die, verzonken in een betonnen bak, door het Nederlandse polderlandschap raast zonder het landelijke karakter van het landschap te verstoren.


Windmolenparken in zee, alternatieven om duurzame energie op te wek- ken of plannen om de mobiliteit van Nederland zo te reorganiseren, dat fi - les voor altijd tot het verleden behoren. Dromen is van alle tijden en voedt al eeuwen de fantasie. OTAR maakt dat al veel jaren mee; dit jaar 95 jaar, om precies te zijn. Wat een mijlpaal! Wat OTAR al die jaren bestaans- recht gaf, was de ongebreidelde creativiteit en ontwikkelingsdrang van de GWW-sector. Als je daar een vakblad voor maakt, weet je een ding ze- ker; tot in lengte van jaren zal er stof zijn om over te schrijven. Wat een prachtig vooruitzicht is dat toch.


Voor u ligt het prachtige 95-jarig jubileumnummer van OTAR Maga- zine. In zo’n nummer wordt meestal teruggegrepen naar oude tijden en dito successen. Maar waarom eigenlijk? Ligt ons lot niet juist in handen van de toekomst? Daarom werpen we in dit nummer onze blikken voor- al vooruít. Enige tijd geleden ontvouwden de beroemde gebroeders Das hun ideeën voor een energie-eiland, aan te leggen voor de kust van Bel- gië en Zeeland. Dromerij? Welnee! Al tientallen jaren terug ontwikkelden zij futuristische plannen, van onbestuurde voertuigen, mobiliteitsplannen die onbestaanbaar leken, tot de meest futuristische racemachines op het gebied van wedstrijdzeilen, die de harten van velen sneller deden klop- pen. Maar dromen werden werkelijkheid, want onbestuurde voertuigen rijden er op grote industrieterreinen en haventerreinen al lang. De mobili- teitsplannen van de gebroeders Das zijn al lang geen dromen meer, want wordt er niet echt gewerkt aan sensorgestuurde voertuigen en wegen die deze voertuigen veilig naar hun bestemming kunnen leiden? En wie heeft niet meegekregen dat het Team USA, vanuit vrijwel verslagen posi- tie, in een spectaculaire inhaalrace uiteindelijk beslag wist te leggen op de prestigieuze America’s Cup? Met een Nederlandse zeiler aan boord en, ja natuurlijk, in een bijna identieke boot zoals de gebroeders Das die al begin jaren tachtig in het magazine ‘Waterkampioen’ presenteerden!


Laten we vooral blijven fantaseren. Want innovaties beginnen als fanta- sie, maar kunnen zomaar werkelijkheid worden. Voorlopig zijn er nog uit- dagingen genoeg. Voor de komende 95 jaar, zullen we maar zeggen. Ik wens u met dit jubileumnummer in elk geval veel leesplezier.


Nr.4 - 2014 OTAR 18


Henk van der Brugge Uitgever OTAR Magazine


O Nr.4 - 2014 TAR


© ACEA / RICARDO PINTO


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64