This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Bouwen met de natu DR. IR. RONALD WATERMAN


OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


Adviseur integraal kust- en deltabeleid. Hij is werkzaam in circa 50 landen, waar hij regeringen en internationale instellingen adviseert op het gebied van integraal kust- en deltabeleid, waarbij land in water, en water in land worden geïntegreerd. Ook op het gebied van binnenlandse vaarwegen heeft hij vernieuwende ideeën.


“Het plan Waterman – de naam heb ik er nooit zelf aan gegeven hoor, is een serie landaanwinningen langs de Nederlandse kust, volgens het principe: ‘Bouwen met de natuur’, dat ik hoog in mijn vaandel heb. Ik vind het heel belangrijk dat er in harmonie met land en zee wordt gewerkt. Niet langer dominant dijken en dammen als bolwerken tégen de zee, maar in plaats daarvan duinen en stranden in harmonie mét de zee.”


In de waterbouw hebben we te maken met een nieuwe fase. Nederland heeft een traditie in het werken op het grens- vlak van water en land. We zijn begon- nen met het bouwen van terpen, als vluchtoorden in tijden van gevaar, daar zijn er meer dan duizend van aangelegd. Daarna zijn we dijken en dammen gaan bouwen. Dat is een continue fase, dit doen we immers nog steeds. Dan krij- gen we een markante fase; namelijk dat we in de Gouden Eeuw meren zijn gaan droogleggen. Dan komt het grote werk van Lely, de Zuiderzeewerken, dan ko- men de Deltawerken, en de nieuwste loot aan die stam is integraal, multifunc- tioneel kustbeleid, doormiddel van Bou- wen met de natuur. Dat is wat ik pro- pageer, in navolging van ir. Svašek. Dit houdt in dat er meer dan voorheen ge- bruik wordt gemaakt van de materialen,


28 Nr.4 - 2014 OTAR


de krachten en de interacties die in de natuur aanwezig zijn.”


“Mijn zienswijze zou je kunnen verge- lijken met het verschil tussen worste- len en judo. Bij judo gebruik je de kracht van de tegenstander, dat kost minder energie dan met domme kracht, zoals bij worstelen. Je moet de actie van de tegenstander, in dit geval de zee, obser- veren, en overnemen. Het kost minder energie, het is goedkoper en het is ele- ganter. De grote uitdaging van de 21ste eeuw is om methoden te ontwikkelen en in te voeren, die zowel de economie versterken als het milieu verbeteren. In tegenstelling tot bolwerken tégen de zee, werken in harmonie mét de zee. Je kunt het zo ontwerpen, dat doe ik ook in alle gevallen, dat je bovendien netto na- tuurwinst hebt.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64