This page contains a Flash digital edition of a book.
Kop Onderkop


Intro Tekst: Auteur bold


Twinland van de gebroeders Das


Energieboost in de Noordzee


Een van de opzienbarende projecten van de gebroeders Das is het Twinland in de Noordzee. Dit zijn twee eilanden die met elkaar verbonden zijn. Op de een is een kunstmatig valmeer, tussenin staan getijdenturbines en op het andere exclusieve woningen. Het valmeer kan ook een belangrijke rol spelen in het Hoogwaterbeschermingsplan. De kans dat het eiland er komt, achten de broers behoorlijk groot. Tekst: Astrid Melger


“W 16


e noemen het Twin- land, omdat we twee- ling zijn, maar je kunt


het ook lezen als ’t Winland, omdat het een enorme boost kan zijn voor de ener- gievoorziening in Nederland”, vertelt Ru- dolf Das, die samen met broer Robbert het eiland bedacht. Het plan borduurt voort op de ideeën van ingenieursbu- reau Lievense en energieadviesbureau KEMA uit 2008 om een valmeer in de


Nr.4 - 2014 OTAR


Noordzee te realiseren. Dat valmeer be- staat uit een grote ringdijk, met daar- in een 40 meter diep meer. Wanneer er, bijvoorbeeld door windturbines op zee, een overschot aan elektriciteit is, wordt hiermee het water uit het meer gepompt. Is er daarentegen een tekort aan elektriciteit, dan wordt er water in- gelaten via de pompturbines en kan er op die manier elektriciteit worden gepro- duceerd. Robbert: “Zo krijgt Nederland


een lagere stroomprijs en kun je winst- gevende energie realiseren.”


Tweede eiland Het plan van Lievense en KEMA stuitte destijds op twee knelpunten. Ten eerste de kosten voor het ontgraven, die be- hoorlijk hoog waren en ten tweede de vraag hoe al dat zand moest worden af- gevoerd. De gebroeders Das bedach- ten om naast het valmeer een tweede


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64