This page contains a Flash digital edition of a book.
ontstaat draagvlak pas na een ramp, ge- tuige het citaat van dijkgraven ‘Geef ons heden ons dagelijks brood, en af en toe een watersnood’. Van den Hurk: “Welke adviezen geeft u de generatie die nu aan het werk gaat op dit gebied?” Riedstra: “Voor jongere besluitvormers is van be- lang dat er maximaal wordt ingezet om tot een gemeenschappelijke probleem- analyse te komen. Ik ben overtuigd dat heel veel Nederlanders heel redelijk zijn, over welk probleem dan ook. Of het nou een mobiliteits-, een water- of een mi- lieuprobleem is. Wat helpt is open en transparant te zijn. Geef feedback waar- om je keuzes maakt. Leg uit waarom je niet voor iemands alternatief hebt geko- zen.” Vervolgens adviseert Riedstra om gebruik te maken van de kennis van de buitenwereld. “Ga er niet vanuit, ook al heb je civiele techniek, technische be- stuurskunde of bedrijfskunde gestu- deerd, dat jij de wijsheid in pacht hebt. Pensionado’s hebben meer levenserva- ring en wijsheid dan jullie de eerste jaren in je werktijd kunnen vergaren. Dat is er- varing, respecteer die.”


Toekomst RWS Rick Delbressine, trainee bij Rijkswa- terstaat, is vooral benieuwd naar de rol die Riedstra in de toekomst voor Rijks- waterstaat ziet weggelegd. Delbres- sine: “In een tijdsbestek van 10 jaar is het personeelsbestand van Rijkswater- staat gehalveerd van 14.000 naar 7000 ambtenaren in 2016. Samen met deze krimp is de organisatie ook veel meer richting een regisseursrol gegaan. Blijft Rijkswaterstaat in deze vorm voortbe-


De young professionals die Siebe Riedstra interviewden.


staan, of zet de krimp verder door en wordt RWS een soort agentschap met een pot geld, die projecten en onder- houd aan de markt overlaat?” Volgens Riedstra betekent minder mensen, niet per definitie minder taken. “Het is las- tig om de toekomst te voorspellen. Kijk maar eens terug. Toen ik 21 jaar gele- den begon bij de overheid, dachten we dat de digitalisering tot minder mobili- teit zou leiden, nou daar hebben we niet veel van gemerkt. En wie belt er nog met 0900-nummers? Dat was toen heel belangrijk. Hoe RWS er precies uit zal zien over tien, twintig of dertig jaar kan ik niet zeggen. Maar sommige dingen kunnen met minder mensen. Vroeger zat er bij iedere brug of sluis een wach- ter, nu wordt dat centraal aangestuurd.


Wel weet ik dat er altijd expertise nodig is, maar dat kan ook door bijvoorbeeld samen te werken met partijen als Pro- Rail. Er zijn tal van mogelijkheden om dingen beter te organiseren. Maar die regierol blijft. RWS zal nooit alleen een bak met centen zijn.”


Internationale samenwerking Een ander punt waar veel belangstel- ling voor was bij de studenten en trai- nees was internationale samenwerking. Zo wilde Rolf van den Broek van de TU Delft graag weten hoe samenwerking rondom grensoverschrijdende projec- ten in zijn werk gaat. “Dat is afhankelijk van de aard en het karakter van de sa- menwerking”, legt Riedstra uit. Als voor- beeld noemt hij de sluis bij Gent/Terneu-


Al meer dan 50 jaar een vertrouwd gezicht...


...en toonaangevend in het reinigen, renoveren en inspecteren van riolen, gemalen, kolken, dock shelters, waterbassins, duikverbindingen en bedrijfsterreinen.


abc-westland 231, 2685 dc poeldijk • postbus 62, 2685 zh poeldijk • tel. 0174-247474 • www.valkdegroot.nlinfo@valkdegroot.nl Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64