This page contains a Flash digital edition of a book.
8


KEU 95 Advertentie Otar.indd 1


Nr.2 - 2012 OTAR OTAR Nr.2 - 2012 OTAR02p08-09_Brinkman.indd 8


17-03-2011 09:26:41


“Een juweel van een rail”


Hardhouten geleiderail: een schitterend en verantwoord alternatief langs de Provinciale wegen en Rijkswegen.


KENNISPLATFORM BETONWEGEN


27-03-12 21:00


In de betonwegenwereld leeft het gevoel dat steeds meer kennis verdwijnt. De aanwezige kennis zit vooral bij oudere professionals en de aanwas is onvoldoende. Het Kennisplatform Betonwegen wil een bijdrage leveren om kennis te behouden en te delen.


Het kennisplatform zet zich in om kennis te ontsluiten en praktisch toepasbaar en toegankelijk te maken. Dit gebeurt niet alleen via publicaties, de website en de tweejaarlijkse Betonwegendag, maar ook via themabijeenkomsten waar deelnemers kennis kunnen halen en brengen.


OT07_DonBureau.indd 41


Het Kennisplatform Betonwegen is een gezamenlijk initiatief van het Cement&BetonCentrum en CROW en wordt ondersteund door de Commissie Cementbeton Wegenbouw van Bouwend Nederland.


Meld u aan als lid van het Kennisplatform! Het lidmaatschap is persoonlijk, er zijn geen kosten aan verbonden. Alleen leden van het Kennisplatform ontvangen de uitnodigingen voor de themabijeenkomsten van het platform. Deelname is gratis voor leden van het platform.


Wie kunnen lid worden van het Kennisplatform? Diegenen die professioneel werkzaam zijn in beheer, ontwerp, advies, uitvoering, kwaliteitsbeheersing of kennisontwikkeling van weginfrastructuur en kennis willen verkrijgen en/of delen met professionals op het gebied van betonverhardingen.


Meer informatie www.cementenbeton.nl


Haatlandhaven 3, 8260 AE Kampen +31 (0) 38 33 16 444 / www.wijma.com


Haatlandhaven 3, 8260 AE Kampen +31 (0) 38 33 16 444 / www.wijma.com


Het FSC logo staat voor bossen die zijn gecertificeerd volgens de richtlijnen van het FSC. Zoek naar FSC producten.


Het FSC logo staat voor bossen die zijn gecertificeerd volgens de richtlijnen van het FSC. Zoek naar FSC producten.


Nr.7/8 - 2013 OTAR OTAR Nr.2 - 2012


TAR


O Nr.7/8 - 2013


41 15-10-13 16:


50 Nr.4 - 2014 OTAR advertentie Otar.indd 1


07-05-14 10:31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64