This page contains a Flash digital edition of a book.
Havenschap Moerdijk Onderkop


Kop


Intro Tekst: Auteur bold


Van activiteit gestuurd naar regierol


Het Havenschap Moerdijk heeft een gevarieerd areaal met veel wegen, riolering, openbare verlichting en groen. Beschikbaarheid en bereikbaarheid zijn de belangrijkste aspecten als het beheer en onderhoud betreft. Met de afl oop van het huidige onderhoudscontract leek de tijd rijp voor een ontwikkeling naar een regierol en een contract dat de uitdagingen van vandaag de dag het hoofd kan bieden. Tekst: Jeroen van Herwaarden, Kees van Belzen (D.O.N. Bureau)


5 30 0 km riolering, 493.000 m2 verhar-


ding, 4000 bomen en 576.000 m2 bermen, zomaar een greep uit de


assets die onderdeel uitmaken van het areaal van Havenschap Moerdijk. Het belangrijkste aspect voor het Haven- schap is het verzorgen van een opti- maal beschikbaar en veilig te betreden terrein. Het Havenschap ligt strategisch in de Vlaams Nederlandse Delta tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen,


Nr.4 - 2014 OTAR


op een knooppunt van vier beschikbare modaliteiten waardoor zij een belangrij- ke schakel vormt tussen deze wereldha- vens. De haven is bereikbaar voor zowel zee- als binnenvaartschepen en biedt daardoor een extra kwaliteit en een ei- gen identiteit.


Om de continuïteit van de assets te waarborgen werd gezocht naar een, voor het Havenschap nieuwe, contract-


vorm waarbij het Havenschap meer een regierol gaat vervullen. Hiervoor werd in samenwerking met D.O.N. Bureau een traject gestart waarbij areaalgege- vens op orde gebracht werden en paral- lel daaraan een innovatief contract werd ontwikkeld.


Areaalgegevens op orde Om te kunnen sturen op prestaties en output is het van groot belang om goed


Paul Mertens Luchtfotografi e


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64