This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Maxime Verhagen


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Stop het dichten van gaten! Minister Schultz moest schrappen omdat zij op haar begroting niet werd gecompenseerd voor stijgende prijzen. Ofwel: de prijzen stijgen, maar het budget blijft hetzelfde (of minder): een verkapte bezuiniging. Het Rijk be- zuinigde al tientallen miljarden op het Infrastructuurfonds. Verbetering en modernisering is noodzakelijk, maar veel projecten worden uit- of af- gesteld, terwijl die direct meehelpen aan filebestrijding, luchtkwaliteit en sneller transport. Kortom aan leefbaarheid en economisch herstel. Het niet compenseren van budgetten is echt meer dan een ‘administratieve’ bezuiniging. Het gaat om een bedrag tussen 80 en 100 miljoen euro. Per jaar! Dat staat gelijk aan duizenden banen. Is de gemiddelde wegwerker dan minder belangrijk voor de bv Nederland dan de gemiddelde onder- wijzer of militair, omdat de begrotingen daar wel zijn gecompenseerd? Ik denk van niet. Vanuit Sociale Zaken krijgen we een sectorplan om banen te behouden, maar met het niet uitkeren van de prijscompensatie is het dweilen met de kraan open. Nogmaals: ik zie liever iemand aan het werk aan de weg, dan iemand langs de kant van de weg.


Terwijl Nederland uit de crisis klimt, weten we in deze sector niet waar we aan toe zijn. Hoe veel slechter wordt het nog? Welke aanbestedingen worden daadwerkelijk gegund? Hoeveel mensen moeten we nog laten gaan? Ondertussen bezuinigen ook al te veel provincies en gemeenten op infrastructuur, zodat nog meer banen op de tocht staan. Zo wordt de crisis onnodig gerekt, zo verliezen we nog meer vakkrachten. En dat in de sector die toch al ’t hardst getroffen is. We verloren in de hele bouw en infra tot nu toe 70.000 banen. In de woningbouw gaat het langzaam- aan de goede kant op. Maar als het kabinet zo doorgaat, dempt de infra de banengroei bij de bouw. Nota bene door kabinetsbeleid, terwijl Neder- land nu voorzichtig het pad uit de crisis vindt.


De verschillende akkoorden hebben er al toe geleid dat t/m 2028 direct voor vele miljarden aan investeringsgeld niet langer beschikbaar is. Sinds 2010 is het beschikbare budget voor infrastructuur en milieu met 20 pro- cent afgenomen. De minister heeft aangegeven dat de ambities om de infrastructuur robuust en toekomstbestendig te maken niet worden ge- haald. Er is voor 700 miljoen geschrapt bij regionale wegen en spoor. Het miljardenprogramma hoogfrequent spoor had al van start moeten gaan, maar daar wachten we nog steeds op. De A27 tussen Houten en Breda is uitgesteld, waardoor die pas over 10 jaar gereed is. Aanpak van de A67, de A1, de N35… allemaal projecten die vertraagd zijn.


De minister verdient zeker een compliment door scherpe keuzes te ma- ken binnen de beperkte middelen die ze nog heeft. De A13/A16, de Blan- kenburgtunnel en het onderhoud krijgen prioriteit. Dat is goed, maar on- voldoende om te zorgen dat we de infrastructuur hebben die nodig is. Ik denk dat de minister, net als ik, gelukkiger zou zijn met een stabiel pro- gramma en dat haar budget niet wordt gebruikt om gaten elders te dich- ten. Dat is de afgelopen jaren te veel gebeurd.


Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64