This page contains a Flash digital edition of a book.
Congres en vakbeurs Schelde Delta Expo ‘Bouwen in water’


Kop Onderkop


Intro Tekst: Auteur bold


Problematiek Westerschelde centraal


Een stormvloedkering in de Westerschelde: een luchtkasteel of een noodzakelijk idee? Een nieuw waterbouwkundig meesterwerk, in de monding van de Westerschelde, kan de duur- zame oplossing zijn voor de bescherming van het achterland en een antwoord op het stop- pen van de steeds verdergaande verdiepingen van de Westerschelde, het ophogen van dij- ken, aanpassen van havens en het onder water zetten van kostbare polders. Tekst: Rein van Vliet, mede-organisator ‘Bouwen in Water’


D 52


e economische kracht van Zee- land is voor een belangrijk deel te danken aan de Westerschel- de; een waterweg met een enorm eco- nomisch belang voor Vlaanderen en Zeeland. Zeeland is een provincie met veel economische potentie, veel recre- atiemogelijkheden en een prachtige na- tuur die we moeten koesteren. De ha- vens in de Schelderegio zijn de ankers voor de economische ontwikkeling van


Nr.4 - 2014 OTAR


Vlaanderen en Nederland. Succesvolle en professionele havens maken Zeeland en Vlaanderen aantrekkelijk als vesti- gingsplaats en versterken onze en de Vlaamse concurrentiepositie. Die vita- le positie van zeehavens geldt dus ook voor Antwerpen en Gent als ankers voor de Vlaamse economie. Diverse plannen zijn in ontwikkeling met betrekking tot uitbreiding van deze havens.


Afgestemd op capaciteit De toegankelijkheid naar deze havens is dus vanzelfsprekend van hoge impor- tantie. In het ontwerp wordt daarmede goed rekening te houden door plaatsing van sluizen van 600 meter lang en 65 meter breed afgestemd op de benodig- de capaciteit gebaseerd op de huidige en te verwachten passages. Dit wellicht negatieve aspect heeft ook positieve kanten. Zo zijn verdere sluispassages


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64