This page contains a Flash digital edition of a book.
ten op kan gaan. “Het is een kwestie van houding en gedrag. Permanente nieuwsgierigheid naar nieuwe zaken is van belang. Ik ben ook niet op een type- machine blijven typen toen de pc kwam. Meelopen met, en geïnteresseerd zijn in de ervaring van oudere mensen is iets wat belangrijk kan zijn voor je carrière. Beter goed gejat, dan slecht ontwik- keld.”


Kennis op peil Thomas Homan en Matthijs de Leede, trainees bij Rijkswaterstaat, zijn vervol- gens benieuwd naar het bewaken van het kennispeil. “Nu zijn er nog mensen met een constructeursverleden. Maar trekken jullie die straks nog aan?” Ried- stra: “Wat er ook gebeurt, altijd is de vraag welke kennis zinvol is. Een voor- beeld: Big data, daar is het CBS front- runner in de Rijksdienst. We gaan nu werken aan een roadmap. Als we dat nu niet heel snel doen, liggen we ach- ter. Het is een hele snelle ontwikkeling en ook erg belangrijk. Die mensen daar- voor moeten we aantrekken, maar ik weet nog niet waar ze studeren. Ik moet ook oppassen dat ze niet naar de con- currentie gaan, naar Vodafone of Uni- lever. Het is een permanente vraag, te kijken welke kennis nodig is, welke up- to-date is en welke kennis je zelf moet hebben en waar voldoende beschikbaar is om een goed opdrachtgever te zijn. Een voorbeeld: voor de inspectie van gevaarlijke stoffen heb je bepaalde ken- nis nodig. De inspectiedienst heeft te maken met een grote vergrijzing. Tussen


2016 en 2020 gaan er heel veel mensen vertrekken omdat ze 67 zijn. Daar wordt nu door de leiding geïdentificeerd wel- ke kennis ze gaan verliezen als ze daar niets aan doen. Dat noemen we ‘het nieuwe werven’, dus anticyclisch wor- den mensen aangetrokken om de ken- nis over te dragen. Maar de vraag is eerst of de kennis nodig is. Ik denk dat er op dit moment meer aandacht voor is dan in de jaren ’90.”


Jeroen Dasbach wil graag weten in hoe- verre de vijf kabinetten die we hebben gehad effect hadden op de organisa- tiestructuur. Riedstra stelt dat de wis- selingen veel impact hebben gehad, en houdt zijn toehoorders voor dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu nog maar vier jaar bestaat, sinds okto- ber 2010, en geeft razendsnel een op- somming van alle veranderingen. “Als ik naar 2000 kijk, dan was de omvang groter. Zaken als bedrijfsvoering en ICT, hadden we destijds nog in huis, maar dat zit nu bij Binnenlandse Zaken. DG’s hadden andere typen staven dan nu. We hadden toen nog Telecom en post. Bo- vendien was het aantal directoraten veel groter. Rijkswaterstaat had nog twaalf regionale directies. De centralisatie is nog maar een jaar oud. Er waren twee inspecties, een voor VROM en een voor VenW. Dus er is heel veel veranderd. In gebruik van technieken, in gebruik van middelen, maar ook in draagvlak.”


Persoonlijk Marga van den Hurk had nog een wat


‘RWS ZAL NOOIT ALLEEN EEN BAK MET CENTEN ZIJN’


meer persoonlijke vraag voor de SG. Ze refereerde aan het feit dat hij ooit gezegd had ‘risico’s niet uit de weg te gaan, want zonder dat wordt niet ge- leerd’. Van den Hurk wilde weten hoe- veel risico Riedstra daadwerkelijk kan nemen in zijn huidige functie als SG? Riedstra: “Ik ben geen technicus, dus ik zal geen technische harde uitspra- ken doen. Ik zal ook niet twitteren met politieke uitspraken. Ik ga ook geen uit- spraken doen in een landelijke krant. Ik onderdruk mijn ijdelheid wat dat betreft, want Nederland wordt er niet beter van. Maar daar waar mijn verantwoordelijk- heid ligt, en waar ik kan uitdagen kan ik heel veel risico’s nemen. Die hoef ik ook niet uit de weg te gaan. Op het domein van de media en politiek hou ik me stil en dat wil ik lang zo houden. Ik ga niet als een kip zonder kop risico’s nemen. Dat zou ik privé ook niet doen. Maar wel maximaal stretchen wat ambtelijk, inhoudelijk, professioneel kan. Ik heb bovendien eigenlijk altijd banen gehad, waar ik nog bij leerde. Als ik in een baan begin, wil ik een kwart van mijn werk niet begrijpen. Maar dat wil ik leren. Je moet niet bang zijn om fouten te maken, en ook toegeven dat je iets niet kan. En opstappen als je het niet kunt. Ik kan al- tijd weer voor de klas gaan staan. Toch? Leraar economie is hartstikke leuk.”


Partner bij duurzame ontwikkeling Investeer NU in je toekomst!


BOB heeft een ruim aanbod aan Infra-opleidingen. Enkele voorbeelden zijn: Elementaire Infra Techniek Voorbereidend Kadermedewerker Infra Kadermedewerker Infra


T 079 325 24 50 www.bob.nl BOUWEN AAN TALENT


Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64