This page contains a Flash digital edition of a book.
weer gaat naar de VS, is vergelijkbaar met 100 vrachtauto’s.”


De duizenden verkeersvliegtuigen vlie- gen volgens de futuroloog tussen Euro- pa en de Verenigde Staten allemaal op dezelfde vlieghoogte namelijk zo’n 10 tot 13 kilometer. “Daar geven die hun afvalstoffen af en die vormen de con- dens voor wolken. Dat is een dus een depressiefabriek, die steeds maar groter wordt. Ik denk dat pas over vijftig jaar de werkelijke problemen worden erkent. Dan regent het de hele dag.” Das weet niet direct een oplossing, want de lucht- vaartmaatschappijen zijn volgens hem totaal niet met dit onderwerp bezig. “Je zou de gasturbines kunnen vervangen door elektrische motoren, maar maak in ieder geval de vliegprijzen hoger en de cruiseschepen, die je vrij makkelijk elek- trisch kunt maken, veel goedkoper. De luchtvaart groeit als een soort kankerge- zwel.”


Omwenteling


Broer Rudolf hoopt dat de huidige crisis een omwenteling zal zijn en stelt dat die ook niet uit kon blijven. “Het is het ge- volg van ongelofelijk ineffi ciënt werken. Het is een verspilling van menskracht


die nergens toe dient, behalve dat een heel klein beperkt aantal mensen nog rijker wordt. Daarom moet alles groei- en en moeten we meer, meer, meer.” Volgens hem zouden bedrijven moeten werken volgens het principe beter voor minder geld. “Stel dat alle autofabrie- ken eigenaar bleven van de auto die ze aan mensen leenden voor gebruik, dan zou dat tot veel betere en zuinigere au- to’s leiden. Kunstmatige veroudering is het krankzinnigste dat er bestaat op de wereld. Dat zou dan niet meer voorko- men.”


Voor hun succes – al willen ze het zelf zo niet noemen – hebben de broers niet direct een verklaring. Beiden noemen het vooral een kwestie van geluk: Ru- dolf: “Ik heb alleen maar geluk gehad in mijn leven en mijn broer ook. Wij voe- len ons de meest gelukkige mensen die je je maar kunt voorstellen.” Ze vinden het vooral een voorrecht. Daarom heb- ben ze ook nooit patent aangevraagd voor de dingen die ze bedachten. Ru- dolf: “Omdat we het geluk dat we heb- ben, willen gebruiken om de wereld iets na te laten.”


‘DE MENSHEID KAN OOK ALLES VERPESTEN WAT ZIJ TOT NU TOE GEDAAN HEEFT HIER OP AARDE’


Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64