This page contains a Flash digital edition of a book.
die u hebt gebracht’


oen (MIP) wordt bepaald. Terwijl hij nog altijd onder behandeling staat vanwege een in Cambodja opgelopen PTSS. Hij zou graag met een Kamer- lid in gesprek gaan. “Maar ik ben bang dat het niet gaat lukken om die vraag te stellen, want ik sla dicht als mensen me niet begrijpen. In mijn hoofd zitten alle vragen, maar ik krijg ze er niet uit.” Aletta: “En dan kom ik weer. Want ik zou willen vragen waarom het zolang duurt voordat het bezwaar tegen de verlaging wordt behandeld.”


Waardering Bosniëveteraan Lyanne Paskamp (zie


ook Checkpoint 2-2011) heeft haar tweelingzus meegevraagd om haar te steunen. Desondanks heeft zij tijdens het panel, dat in een van de zalen van de Staten-Generaal is georga- niseerd, alleen maar stil geluisterd. “Ik wilde iets vragen over de positie van vrouwelijke veteranen, maar dat durfde ik niet.” Toch heeft ze geen


moment geaarzeld om naar Den Haag te komen. “Ik voelde me een beetje vereerd om hier zo uitgenodigd te worden en het is een unieke kans om hier rond te kijken. Je krijgt overal uitleg bij. Ik ga nu naar de oude Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Want ik wil nu ook alles zien, nu ik er toch ben.” Terug in de hal van de Staten-Gene- raal worden de veteranen getrakteerd op een lunch en een toespraak van Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp die het heel bijzonder noemt om hier aan- wezig te zijn. “Wij staan hier in het hart van de democratie en het is onze taak om die democratie te laten bloeien.” Middendorp wijst erop dat er ook op dit moment maar liefst zeventien missies zijn waar Nederland wereldwijd een bijdrage aan levert. “En die besluitvorming daarover wordt hier ook goed gecon- troleerd. Ook vooraf, want we heb- ben lessen geleerd uit het verleden


Minister van Defensie Jeanine Hennis- Plasschaert poseert gewillig met veteranen.


en er is een heel toetsingskader om alle onzekerheden zo goed mogelijk af te dekken.” Hij wijst erop dat er desondanks altijd onzekerheden zijn. “U weet als geen ander wat het is om je leven in de waagschaal te leggen en wat dat kan betekenen voor uzelf en voor de rest van uw leven.” Na enig oponthoud arriveert ook minister van Defensie Jeanine Hen- nis-Plasschaert. Zij gaat onvermoei- baar door de rijen veteranen, poseert voor foto’s met hen, neemt brieven aan en neemt alle tijd voor gesprek- ken. Hennis-Plasschaert: “De verha- len die ik hier hoor, maken diepe indruk op mij. U verdient enorm veel waardering en respect voor de offers die u heeft gebracht.”


DECEMBER 2013


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64