This page contains a Flash digital edition of a book.
Roelof Grit


Het was in het jaar 1978 dat mijn man, Indiëveteraan Roelof Grit, naar aan- leiding van een oproep tot aanmelding voor een reünie van het onderdeel 4-8 RI, de gedachte kreeg om ook voor zijn onderdeel, het 432e Bat. Inf., een reünie te organiseren. Dit onderdeel werd in september 1949 uitgezonden naar Indië en kwam eind 1950 terug. Hij liet in twee landelijke dagbladen een ingezonden stuk plaatsen om te komen tot de organisatie van een reünie voor zijn onderdeel. Hierna is nog een ingezonden artikel geplaatst in 32 regionale en streekbladen. Uit de toenmalige aanmeldingen werd een voorlopige reüniecom- missie samengesteld, waarvan mijn man het secretariaat op zich nam. Op 11 november (de datum van vertrek) 1978 werd de eerste reünie gehouden. Tijdens deze reünie werd de definitieve


reüniecommissie door de aanwezige reünisten gekozen waarin mijn man als vaste secretaris werd benoemd. Vervolgens werd de reünie om de twee jaar gehouden. In 2012 werd de laatste (de 18e) reünie gehouden. In al die jaren heeft mijn man de secretariaatswerkzaamheden op zich genomen. In juni 1985 werd begonnen met het uitgeven van het contactblad De Bantam- mer. Van juni 1985 t/m december 1989 verscheen het contactblad twee keer per jaar. Van april 1990 tot heden verschijnt het contactblad drie keer per jaar. In december verschijnt nummer 83.


Sinds het begin van de uitgave tot en met heden heeft mijn man de hoofdre- dactie gevoerd en zolang de reüniecommissie en de redactie van het contact- blad nog een bestaan hebben, zal hij proberen zijn functies te blijven uitvoe- ren. Dit alles in het belang van de veteranen.


Echtgenote A. Grit-Deenen, Balloo


Rene de Vos


Bij deze wil ik mijn man Rene de Vos, Libanonveteraan en eigenaar van zijn onafhankelijke inloop- huis in Kruiningen opgeven voor een plek in Checkpoint. Mijn man heeft onze garage omgebouwd tot inloophuis(je) voor veteranen, actief dienende militairen, brand- weer en andere belangstellenden, voor erkenning, herkenning, een luisterend oor of gewoon een bakje koffie/thee. Regelmatig mogen wij mensen ontvangen en hij staat dan ook altijd voor hen klaar! Mijn man verdient het om in het zonnetje gezet te worden!


Echtgenote Els de Vos-Riedijk, Kruiningen


Berry Wijnands, Jan Leenslag en Eike-Jan Koster


In 2004 bezocht Berry Wijnands de UNIFIL-reünie in Havelte en hij wist toen al dat hij zoveel mogelijk veteranen uit zijn derde peloton (lichting 80-4, UNIFIL 1981) bij elkaar wilde brengen. Een kant en klaar adressenbestand was er natuurlijk niet en met grote energie en vasthoudendheid heeft Berry alle namen, adressen en telefoonnummers verzameld en vervolgens iedereen persoonlijk benaderd. De telefoonrekening was enorm. Uiteindelijk heeft hij zo’n dertig man uit het peloton weten te bereiken en zijn er 25 aanwezig geweest op de reünie van 2005. In 2006 en 2011 heeft Berry nogmaals een reünie georganiseerd. Ook lopen wij onder zijn leiding jaarlijks mee in de Air- borne Wandeltocht en zijn wij ieder jaar aanwezig op veteranendag. Steeds is Berry degene die de groep mobiliseert, de agenda bijhoudt, de logistiek regelt, de barbecue verzorgt en iedereen persoonlijk belt op z’n verjaardag. Ongemerkt is hij uitgegroeid tot de nestor van het peloton, die de hele club bij elkaar houdt. Jan Leenslag en Eike-Jan Koster zijn ook UNIFIL- veteranen van het derde peloton. Na de eerste reünie in 2005 hebben zij besloten een bijdrage te leveren aan de nazorg voor veteranen. Daarvoor hebben zij beiden de cursus nuldelijnsondersteuner in Doorn gevolgd en zij zijn op afroep beschikbaar voor het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen. Inmiddels zijn zij ook bezig met voorbereidingen voor de eerstelijnscursus. Veteranen die behoefte hebben aan zorgcontact met een collega-veteraan kunnen op Jan en Eike-Jan rekenen. Het derde peloton wil Berry, Jan en Eike-Jan graag in het zonnetje zetten voor hun enorm betrokken inzet!


Ron Lips, via e-mail DECEMBER 2013 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64