This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag Bijeenkomst voor organisatie


lokale veteranendag op 30 januari 2014 Donderdag 30 januari vindt de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst plaats voor gemeenten die een lokale veteranendag (willen) organiseren. Iedereen die zich namens een gemeente bezighoudt met de organisatie van een lokale veteranen- dag is van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst komen verschillende relevante onderwerpen aan bod en is er ruimte om gezamenlijk tips en trucs uit te wisselen en ideeën te verzamelen. Via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangen alle gemeenten in Nederland begin december een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Daarin staat ook de aanmeldprocedure. De bijeenkomst wordt gehouden op het Veteraneninstituut (Vi) in Doorn. De organisatie is in handen van de Stichting Nederlandse Veteranendag en het Vi. (CC)


Vrijwilligers onmisbaar voor het Veteraneninstituut


Deze Checkpoint staat in het teken van vrijwilligers. Ook bij het Veteranen- instituut (Vi) zetten veel vrijwilligers zich in om de verhalen van veteranen te vertellen aan scholieren of om in de samenleving voorlichting te geven over het Vi. Ook is een aantal gepensioneerde geestelijke verzorgers op vrijwillige basis daar te vinden waar ze nodig zijn. Wij zijn iedereen ontzettend dankbaar voor al het werk dat zij verrichten. Vrijwilligers bedankt! Mede dankzij jullie waardevolle inzet zijn wij in staat om de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te borgen en te bevorderen. We vertrouwen erop dat jullie je ook in 2014 met hetzelfde enthousiasme blijven inzetten. (CC)


Vrijvervoerkaarten in januari verzonden


De gratis vrijvervoerkaarten die vete- ranen voor 2014 hebben aangevraagd, worden in januari verzonden. Naar verwachting vallen de kaarten uiterlijk eind januari op de mat. (CC)


Alle medewerkers van het Veteraneninstituut wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2014!


Erkenning door de volksvertegenwoordiging


Zorg en erkenning liggen dicht bij elkaar. Dat bewees ook de gastvrijheid van de Staten-Generaal op 8 en 9 november in Den Haag. De volksvertegenwoor- diging had veteranen met een verbandserkenning (ingeschreven bij het ABP) en hun partners uitgenodigd voor een bezoek. Het waren twee bijzondere dagen met bij elkaar zo’n veertienhonderd belangstellenden. Bijzonder omdat veteranen en hun partners aandacht en erkenning kregen van onder anderen de minister van Defensie, de Commandant der Strijdkrachten en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Bijzonder ook omdat alle missies begonnen zijn


54 DECEMBER 2013


met een besluit in Den Haag en de vete- ranen dat in volledig vertrouwen hebben uitgevoerd. Om met generaal Midden- dorp te spreken, de veteranen vorm- den zo de tanden van de Neder- landse Leeuw. Dat biedt dus een gezamenlijke verantwoordelijk- heid die op 8 en 9 november ook zo werd gevoeld. Dat is een ver- dienste van de initiatiefnemers van dit bijzondere evenement.


De aanwezige veteranen droegen alle- maal ook persoonlijk de gevolgen van de Nederlandse militaire inzet. Dat zorgde ervoor dat zorg en erkenning op deze dagen dicht bij elkaar lagen. Het leverde ook de nodige vragen op aan de aanwe-


zige Kamerleden. Moeilijke vragen soms, over ernstige problemen, waar op dat moment soms geen antwoord op moge- lijk was. Dat is jammer, maar gelukkig is er nu ook een Veteranenwet en wordt hard gewerkt aan een veteranenloket. Dat is ook de verdienste van de volksver- tegenwoordiging. Voor de veteranen en hun partners is er in elk geval aandacht, zorg en erkenning en het Landelijk Zorg- systeem voor Veteranen wil daar graag aan bijdragen. (JM)


Meer informatie zoals altijd bij het Cen- traal Aanmeldpunt Veteranen, 24 uur per dag bereikbaar, tel: 0343-474148 of e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl


Foto: Erik Kottier


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64