This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 10P01 In september heeft J.L.


Hendriks met zijn vrienden deelgenomen aan de doden- herdenking in Roermond. Tijdens deze herdenking hebben zij een veteranenecht- paar uit Oss, waar Hendriks vroeger gewoond heeft, leren kennen. Dat was reuze gezel- lig en zij hebben er foto’s van gemaakt. Hendriks heeft ech-


oorlogstijd. De tentoonstel- ling wordt aangevuld met verhalen uit de euregio. Het museum kijkt uit naar uw verhaal, foto’s en zo mogelijk ook naar de bijbehorende attributen. Het kan ook zijn dat u verhalen hebt over anderen. Kent u voorbeelden van vriendschappen, relaties en/of verliefdheden tijdens de oorlog of was u er (zijde- lings) bij betrokken? Of kent u een verhaal dat betrok- kenen zelf niet meer kunnen vertellen? Reacties: Aaltense Musea, t.a.v. Gerhard te Voortwis, Markt 14, 7121 CS Aalten, tel: 0543-471797, e-mail:


ter hun adres niet en kan de foto’s dus helaas niet opstu- ren. Hij heet Jan, zij hebben één zoon en geen kleinkin- deren. Komend jaar januari hopen zij hun 50-jarig huwe- lijksfeest te vieren. Reacties: J.L. Hendriks, Pannenstraat 23, 6562 AC Groesbeek.


10P02 De Aaltense Musea presenteren in 2014 de tentoonstelling Liefde in oorlogstijd. De tentoonstel- ling gaat over gewone en ongewone liefdesverhalen. Van vriendschap en verliefd- heid, tot tragische liefdes in


info@aaltensemusea.nl, web- site: www.aaltensemusea.nl


10P03 Theo Ottjes zoekt zijn oude dienstkameraad Cees van Santen uit Rotterdam. Ottjes en Van Santen waren van lichting 1969/4 te Grave. Reacties: Th. Ottjes, Eiken- laan 1, 4564 AX Sint Jan- steen, tel: 0114-316260 of 06-20438627, e-mail: tottjes@zeelandnet.nl


10P04 TROS Vermist is op zoek naar Paul Verschuu- ren, geboren te Veldhoven in 1968. Verschuren was gelegerd in Seedorf en zat bij onderdeel 103 Verken- ningsbataljon Regiment Huzaren van Boreel. Hij is uitgezonden geweest naar Joegoslavië, was getrouwd met een Duitse vrouw, Mar- tina, en had een dochter. Later legde hij leidingen aan voor gasdistributie. Paul is voor het laatst gezien in 2009 in de plaats Plonjes- hausen in de omgeving van Hamburg (Duitsland). Graag zou TROS Vermist in con- tact komen met iemand die meer kan vertellen over Paul


58 DECEMBER 2013


Reacties: C. Besseling, Hol- landia 33, 3901 GH Veenen- daal, tel: 06-10996918.


Veschuuren en zijn woon- of verblijfplaats. Reacties: Redactie TROS Vermist, tel: 0800-2080, e-mail: vermist@tros.nl


10P05 Chris Besseling zoekt Louis van Lieshout uit Tilburg. Beiden zijn van lichting 59/5 Korps Mariniers. In Doorn volgden zij de MKS- opleiding (8 mnd) en gingen vervolgens op uitzending. Van Lieshout naar Aruba en Besseling naar Ned. Nieuw- Guinea. Op Biak verbleef de oom van Van Lieshout met zijn gezin. Deze oom (Leo) was voor zijn term geplaatst op Biak. Besseling is diverse malen op bezoek bij hem geweest. Na terugkeer naar Nederland in 1961 is Besse- ling nog aanwezig geweest bij het huwelijk van Van Lieshout in Tilburg. Daarna is het contact verwaterd.


10P07 Maria M. Naert- Varenhorst heeft in een Japans gevangenkamp geze- ten waar, na de bevrijding in 1945, een zoon van een van de kampgenoten haar vriend werd. Zijn naam is Eddy Schaafsma, geb. 25 november 1925 in Banjoebi- roe, Semarang, Ned.-Indië. Zowel Schaafsma als Naert- Varenhorst werd in 1946-’47 naar Nederland gerepatri- eerd. Hij werd adelborst bij de Koninklijke Marine. Hij was getrouwd met een andere kampgenote, Ila van Loon. Naert-Varenhorst woont sinds 1957 in de Verenigde Staten. Zij zou graag willen weten of hij nog in leven is. Mocht hij overleden zijn, dan wordt informatie over zijn weduwe ook op prijs gesteld. Reac- ties: M.M. Naert-Varenhorst, 3717 - 232nd crt SW, Brier, WA 98036, USA, tel: 1.425.776.1813, e-mail: bogor@comcast.net


10P08 Arie Rosema zou graag in contact komen met oud- militairen die Rijk Kuiters uit Amsterdam hebben gekend. Kuiters was van 1947-’50 als


10P06 Herkent iemand zich of zijn er familieleden van de geportretteerden die iemand herkennen op deze foto van 10-2 RI? De man met stip is sgt J.W.C. Wiese. Wiese werd vermist tijdens een actie in 1942 in Padalarang, Ned.-Indië. Reacties: H. Leemburg, Steengracht 14, 1781 RG Den Hel- der, tel: 0223-623005, e-mail: hleemburg@gmail.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64