This page contains a Flash digital edition of a book.
Meidagenveteranen kijken


Ze waren allebei bij de herdenking op 10 mei dit jaar op het terrein van voormalig vliegveld Ypenburg. Klaas Appel was er voor het eerst, Dick de Vlieger was er al veel vaker bij. Nu, achteraf, blijkt dat ze elkaars pad op die tiende mei bij Naaldwijk bijna kruisten.


Door: Gielt Algra H


et was niet geheel toeval- lig dat Klaas Appel (93) in 1940 bij de pantser- wagens van de Huzaren


terechtkwam. “Ik had wel voorzien dat ik erin moest”, zo legt hij uit. “Ik verrekte het om te gaan lopen.” Hij nam voor 6 cent per kilometer rijles op een leeftijd dat niemand nog kon rijden in zijn geboorteplaats Enk- huizen. En inderdaad, op 10 januari 1940 moest hij opkomen en werd hij ingedeeld bij de pantserwagens van de Huzaren van Boreel. Alhoewel er al moderne pantserwagens beschik- baar waren, de M39’s, moesten ze eerst oefenen met verouderde pant- serwagens die nog bij het Jordaan- oproer waren ingezet. “Ondingen”, in de woorden van Appel. “Bij eentje zat er nog een deuk in het dak van de potkachel die ze erop hadden gegooid”, vertelt hij lachend. Pas de laatste weken werd er met de nieuwe pantserwagens geoefend. Appel moest plaatsnemen op de schuttersplaats achterin die tevens over een stuurinrichting beschikte zodat het voertuig in geval van nood even hard achteruit zou kunnen als vooruit. Alleen heeft Appel dit nooit mogen oefenen. Verder was het vooral een ‘heel benauwde plek’ in het voertuig, ‘die loeide van de her- rie’ omdat slechts een metalen plaat hem scheidde van de motor. Ook werd er helemaal niet geoefend met de bewapening van het voertuig zelf en hadden ze ‘alleen maar ervaring met de standaard machinegeweren en karabijn’.


46 DECEMBER 2013


Klaas Appel met drie militairen van 104 Verkenningseskadron nadat hij een nieuwe zwarte cavaleriebaret ontving. Zijn eigen baret was hij kwijtgeraakt. Foto: Heidie Mulder


Voor Dick de Vlieger (96) was het ook zijn vooropleiding die zijn plaat- sing bepaalde. De wiskunderich- ting die hij bij de hbs gevolgd had, maakte hem uitstekend geschikt om als dienstplichtig luitenant te dienen bij de mortieren. Het rekenwerk dat bij het richten van dit wapen nood- zakelijk was, maakte dat mannen met een dergelijke achtergrond geliefd waren bij dit soort onderdelen. De Vlieger was al in 1936 opgeleid en hij werd bij de mobilisatie in 1939 opnieuw opgeroepen. Ook bij hen werd er flink geoefend in deze bange maanden aan de vooravond van de Duitse inval. “Natuurlijk, anders kun je geen oorlog voeren”, vertelt hij lachend. Alleen zou de praktijk heel anders blijken dan de theorie, legt hij uit. “Want we hadden eigenlijk geen goed idee wat dat was: een oorlog.”


Oorlog


Dat de oorlog niet aan Nederland voorbij zou gaan, begrepen beide mannen wel. “Op het laatst kreeg je wel het gevoel dat het niet goed


ging”, legt De Vlieger uit. “Dan kre- gen we berichten over spionage, iets van ‘oppassen jongens’, dan en dan komen de Duitsers. Men werd dus wel een paar keer gewaarschuwd.” Voor Appel waren het de bulletins van de krant uit Enkhuizen, die aan het gebouw van de krant opgehangen werden in de jaren voor hij opgeroe- pen werd, die hem al ‘een heel onbe- hagelijk gevoel’ hadden gegeven. Appel en zijn eenheid werd de avond van tevoren in Den Haag, de avond van de 9e mei, al meegedeeld dat er drie wagens startklaar moesten zijn voor de volgende dag. “Ze waren bang voor rellen in de stad”, vertelt hij. “En dat vond ik al vreemd, daar hoorde je nooit wat van. En zo gin- gen wij de nacht in.” De Vlieger, met zijn mortiereenheid ingedeeld bij het Regiment Jagers, sliep die nacht op zijn inkwartier- adres in Naaldwijk, waar hij gewekt werd door de soldaat van de wacht. De soldaat wekte hem met de mede- deling: “U moet opstaan, want het is oorlog.” Dat verontrustte hem nog


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64