This page contains a Flash digital edition of a book.
Meivlieger Guus Kiel overleden


Op 28 oktober is meivlieger Guus Kiel overleden. Checkpoint besteedde aandacht aan hem in januari 2007. Hij was vooral bekend als een van de sergeant vliegers die hun verhaal vertelden in de documentaire de Meivliegers van Hans Vos, die in mei van dit jaar nog herhaald werd door de zender National Geographic. Hij vertelt in deze documentaire hoe hij en de andere Nederlandse vliegers het in hun tragere maar wendbaardere Fokker DXXI’s opnamen tegen de overmacht van de Luftwaffe. Kiel behaalde hierbij successen, maar zou hier zelf ook zwaargewond bij raken. Hij werd hiervoor onderscheiden met het Vliegerkruis.


Kiel zou het niet laten bij de strijd in mei 1940 en na de capitulatie werd de door hem opgezette bar de Vlieg in het centrum van Amsterdam, waar alle voormalige Nederlandse vliegers zich lieten zien, een doorn in het oog van de bezetter. Dit vete- ranencafé avant la lettre ontwikkelde zich tot een soort postkantoor van het verzet en gold voor hen als een regelrechte provocatie. Kiel weigerde ook het gehate bordje met ‘Joden niet gewenst’ te plaatsen, wat tot een regelrecht conflict met de WA, de knokploegen van de NSB, leidde. Uiteindelijk zou de bezetter de bar doen sluiten en verdween Kiel voor een periode in Duitse hechtenis. Guus Kiel zou na de oorlog in het voor hem zo geliefde horecavak blijven werken. Hij is 100 jaar geworden. (GA)


Film over PTSS


Regisseur Wout Peter Malestein maakt in het kader van zijn afstudeerproject aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht een film over een Afghanistan- veteraan met PTSS en zoekt daarvoor nog financiële steun via crowdfunding. De titel wordt Ricochet, wat afketsende kogel betekent. In de film wordt het verhaal van militair Mark verteld, die na terugkeer van zijn missie in de kleinste dingen oorlog ziet. Regisseur Malestein: “De reden dat ik deze film wil maken, is om een realistischer portret te schetsen van een posttraumatische stress syn- droom. Ik heb zelf ondervonden hoe het is om PTSS te hebben en ben daarom van mening dat ik een goed beeld kan schetsen en de kijker een inkijk kan geven hoe het is om in alledaagse din- gen gevaar te zien. Waarin dit project zich onderscheidt, is dat wij ons con- centreren op de persoonlijke belevenis van een militair.” Voor het maken van de film wordt de crew bijgestaan door militairen die in deze situatie gezeten hebben. Het realiseren van Ricochet gaat deels via crowdfunding, dus met steun van het publiek. Op de website van Cinecrowd kan gedoneerd worden. (LvD)


Meer informatie en doneren op: www.cinecrowd.nl/ricochet


Bevrijdingsevenement Wageningen 5 mei 2014


Op maandag 5 mei 2014 vindt in Wageningen de herdenking van de capitulaties plaats, met onder meer het Nationaal Vrijheidsdebat, de herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk en aansluitend het Bevrijdingsdefilé. Voor deelname aan het Bevrijdingsdefilé nodigt het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (NCHC) veteranen, oud-verzetsstrijders en actief dienende militairen,


erfopvolgers van Nederlandse en geallieerde strijdkrachten uit. Diegenen die willen deelnemen, dienen contact op te nemen met de veteranenorganisatie of -vereniging waarbij ze zijn aangesloten. De besturen van deze verenigingen hebben inmiddels een uitnodigingsbrief ontvangen. Net als voorgaande jaren is de ontvangst weer op evenemententerrein De Dreijen, waar een speciaal programma is voor deelnemers, partners en publiek. Hou de website van het comité in de gaten voor actuele infor- matie. (JR)


Info: www.nchc.nl of LTZE 1 H. van de Beek, tel: 0317-492595. DECEMBER 2013 5


Foto: Birgit de Roij


Foto: NCHC


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64