This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck


Websites veteranen in de rol van vrijwilliger


Veel veteranen zijn actief in het vrijwilligerswerk. Een deel wijdt zich aan bestuurlijke taken in allerlei (veteranen)verenigingen, een ander deel steekt zowel letterlijk als figuurlijk de handen uit de mouwen. Deze keer besteden we in deze rubriek aandacht aan de websites van twee stichtingen van veteranen die zich bezighouden met kleinschalige wederopbouwprojecten.


Door: Wim van den Burg H


et betreft de stichtin- gen Veteranen met een hart (www.veteranen- meteenhart.nl, zie ook


Checkpoint 8-2012) en Veteranen Actief (www.veteranen-actief.nl, zie ook Checkpoint 10-2008). Onder het motto ‘Door, voor en van veteranen’ wil Veteranen Actief een platform bieden aan voormalig militairen met ervaringen in oorlogs- en rampgebie- den. Ze willen hun krachten bunde- len, terugkeren naar deze gebieden en gezamenlijk hulp aan de lokale bevolking bieden door middel van wederopbouwprojecten. Veteranen met een hart heeft tot doel de mogelijkheid te bieden aan vete- ranen met ervaringen in oorlogs- en rampgebieden om hun krachten te bundelen en eventueel terug te keren naar deze gebieden om gezamenlijke hulp te bieden aan de lokale bevol- king met kleinschalige wederop- bouwprojecten.


Vormgeving Wat direct opvalt, is dat de vorm-


geving van de websites nogal van elkaar verschilt. De website van Vete- ranen met een hart is sober en functi- oneel vormgegeven. De website bevat vrijwel geen opsmuk. Er is sprake van een eenduidig gebruik van let- tertype en lettergrootte en door gebruik te maken van veel wit zijn de teksten prettig en goed leesbaar. De kleuren die worden gebruikt, zijn functioneel. Aan de vormgeving van de website van Veteranen Actief


is duidelijk veel aandacht besteed. Ook hier is een compliment op zijn plaats voor de wijze waarop letter- type, lettergrootte en kleuren worden gebruikt. Maar daarnaast is duidelijk dat waarschijnlijk onder het motto ‘het oog wil ook wat’ extra aandacht is besteed aan de lay-out. De manier waarop beide websites met multimedia (beeld en geluid) omgaan, verschilt enorm. Op de website van Veteranen met een hart is nog nauwelijks beeldmateriaal te vinden. Daarbij moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met het feit dat het om een stichting gaat die pas in april 2012 is opgericht en dat de website nog in opbouw is. Op de website van Veteranen Actief, opgericht in 2006, is dat heel anders. Op die website is veel fotomateriaal terug te vinden. Ook in de nieuws- brieven is uitgebreid gebruikgemaakt van fotomateriaal en illustraties. Veteranen Actief maakt ook goed gebruik van social media en is terug te vinden op onder meer Facebook en Twitter.


Toegankelijkheid


Met de toegankelijkheid van beide websites is niks mis. De website van Veteranen met een hart heeft voor de navigatie gebruikgemaakt van een eenvoudige menu aan de linkerzijde van de startpagina en je hebt maxi- maal twee muisklikken nodig om bij informatie te komen. Veteranen Actief heeft een iets gecompliceerder menustructuur. Zij gebruiken voor


de navigatie zowel een menu aan de bovenzijde als aan de linkerzijde van de pagina. Maar ook op deze website ben je met twee muisklikken bij de informatie. Bij beide websites is ook een klik voldoende om weer bij de startpagina uit te komen.


Het informatieve gehalte van de web- site van Veteranen met een hart is nog beperkt, maar dat heeft zoals al eerder opgemerkt te maken met het feit dat de website nog in opbouw is. De website van Veteranen Actief bevat een ruime hoeveelheid infor- matie over het (vrijwilligers)werk van de stichting dat vooral is terug te vinden in de rubriek Nieuwsbrief en subrubriek Archief. Op de website van Veteranen met een hart is de kern van de informatie te vinden in de rubriek Projecten.


DECEMBER 2013 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64