This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Reünies


10R01 Reünie 21-22-42 INCO (QPO 21-22) Luchtbrug Neder- land-Curaçao-Ned. Nieuw- Guinea 1962.


Datum: 26 maart 2014. Locatie: Van Ghentkazerne te Rotterdam.


Info en aanmelding (vóór 1 februari): Gerrit van den Akker, ’s Gravenzandseweg 241, 3151 TT Hoek van Holland, tel: 06-16534172, e-mail: akker166@zonnet.nl of Rinus Meeuwsen, Water- molenstraat 19, 1551 BB Westzaan, tel: 06-24219261, e-mail:


rinusmeeuwsen@telfort.nl


Tentoonstellingen en musea 10T01 Tot 1 januari 2014


wordt een van de verhalen over de Nederlandse koop- vaardij tijdens de Tweede Wereld oorlog, het relaas van de Shell-tanker Ondina, bij de Historische werf Rot- terdams Welvaren te Rotter- dam geëxposeerd (zie ook Checkpoint 6-2013 6T03). Deze maand heet de wis- seltentoonstelling Vanuit Japanse ogen. De tentoonstel- ling laat een mangaserie zien over de keizerlijke Japanse raider Unebi. De serie over dit ‘fictieve’ schip is geba- seerd op de activiteiten van de Japanse raiders Aikoku Maru en Hokoku Maru in de Indische Oceaan. Geopend: di t/m vr: 10.00-16.00 uur, za en zo 11.00-17.00 uur. Entree: € 6,-. Historische werf Rotterdams Welvaren, Schiehaven 15, 3024 EC Rotterdam, tel: 010-2760115, website: www.rotterdamswelvaren.nl


10T02 T/m 11 mei 2014 is de bijzondere fototentoon- stelling De Oranjes & de


56 DECEMBER 2013


Mariniers. 100 jaar gefotogra- feerde verbondenheid tussen de Oranjes en de Mariniers in het Mariniersmuseum te zien. De tentoonstelling laat mede aan de hand van niet eerder getoond of gepubliceerd materiaal de relatie zien van de koninklijke familie en


renovatie van het schooltje in het dorpje Bukve bij Vitez was zeer ambitieus, maar in goede samenwerking met de bevolking en lokale bestuur- ders is het weer gelukt. Een pittige klus. Slechts enkele tellen voor de opening stonden de verfrollers nog op de muur en werden de laatste plinten geplaatst. Het schooltje was in erbarmelijke staat, maar staat er nu weer geweldig bij. Missie vol- bracht! Het volledige verhaal en foto’s zijn te vinden op www.veteranen-actief.nl


ment in de overbrugging van de militair van toen naar de militair van nu. Het samen- brengen van de groep bleek wederom een succes. Info: Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Nether- lands Defence Attaché to South Africa, Angola, Bots- wana, Mozambique & Zam- bia, LtCol Eric Geerligs Msc, Postbus 117, Pretoria 0001, South Africa, e-mail: pre-defat@minbuza.nl, website: http://southafrica. nlembassy.org/


het Korps Mariniers door de jaren heen. Rondom deze tentoonstelling organiseert het museum allerlei activi- teiten. Geopend: di t/m vr: 10.00-17.00 uur, za en zo: 11.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Mari- niersmuseum, Wijnhaven 7-13, Rotterdam, website: www.mariniersmuseumrot- terdam.nl


Varia 10V01 Moe maar voldaan


zijn de zestien vrijwilli- gers van Stichting Veteranen Actief op 22 september uit Bosnië-Herzegovina terug- gekeerd. Trots? Jazeker! De


10V02 Op 17 oktober is de 9e Veteranen & Krijgsmachtdag gehouden in Pretoria, Zuid- Afrika. Op deze dag worden naast de in Zuid-Afrika woonachtige veteranen, ook de buitenlandse Defensie- attachés en Zuid-Afrikaanse militairen uitgenodigd. Dit vormt een waardevol ele-


10V03 Onlangs is Museum- schip de Buffel in de haven van Hellevoetsluis aange- meerd waar het een plek zal krijgen in de vestinghaven aan de museumkade. De kade is momenteel in aanbouw en is naar verwachting in het voorjaar weer toegankelijk voor publiek. Behalve de Buffel kunnen bezoekers hier ook de historische sche- pen de Bernisse en Noord- hinder bezoeken. Het ram- torenschip de Buffel stamt uit 1868. Nadat het in 1896 uit de vaart werd genomen als oorlogsschip werd het in Hellevoetsluis een logement- schip waar talloze matrozen tot 1920 hun opleiding genoten. Info: website: www. debuffel.nl, www.droogdok.nl en www.hellevoetsluis.nl


10V04 Op 17 oktober heeft J. Heuving het Nieuw-Guinea Herinneringskruis opgespeld gekregen door burgermees-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64