This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die dagelijks binnen- komen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of tothepoint@veteranen.nl (o.v.v. uw huisadres).


er vast en zeker nog veel meer Neder- landse burgers afgeslacht.


J.A.M. Wubben, Zoetermeer


Honderd jaar militaire luchtvaart Honderd jaar militaire luchtvaart, daar


zou de inhoud van Checkpoint 9-2013 over moeten gaan. Met uitzondering van het verhaal over de vliegende doodskisten, de Martin Mariner in Nederlands Nieuw-Guinea, mis ik als ex-seiner (1955-1961) een artikel over het vliegbedrijf van en rond Hr.Ms. Karel Doorman, de Orions en haar voorgangers. Ik denk dat daar een heel nummer mee te vullen is.


J.J. de Bree, Veenendaal


Tatoeages Wat de heer Kamstra schrijft in Check- point 4-2013 over tatoeages, dat er een betere bron van kracht is: het geloof in de hemelse vader en zoals de heer Kamstra Psalm 23 aanhaalde, daar kan ik op zeggen: doen! Trouwens, de Here God heeft ook tatoeëren verboden. Dat is te lezen in de bijbel in Leviticus 19:28: ‘Gij zult (…) geen tekens in uw huid laten prikken.’ Dit is iets om over na te denken.


H. Vreeken, Recanati, Italië


Hr.Ms. Karel Doorman. Foto: collectie Peter Korbee/archief


Excuses


Naar aanleiding van het artikel in Checkpoint 8-2013 over de excuses van Nederland aan Indonesië wil ik het vol- gende kwijt. Ik ben aanwezig geweest toen kapitein Westerling Bandoeng bezette en moordend door de stad ging. Ik vind het dan ook terecht dat Neder- land nu eindelijk eens excuses aanbiedt aan de Indonesische regering. Maar ik vind ook dat de Indonesische regering excuses moet aanbieden voor de mas- sale slachting in 1945 van tienduizen- den Nederlanders die in Nederlands- Indië woonden voordat de Nederlandse militairen daar aankwamen. Waarom hoort men daar niets over? Als de Nederlandse militairen niet naar Neder- lands-Indië waren gegaan, dan waren


Militaire missie naar Mali Ondanks de enorme bezuinigingen die de Nederlandse regering hier doorvoert, is er wel weer geld voor een zeer risi- covolle militaire missie naar Mali. Het benodigde geld zal wel weer verhaald worden op de gepensioneerden en verdere bezuinigingen in de zorg. Maar toch moet Neder- land weer voorop lopen als het gaat om militairen naar een land sturen waar het geen enkel Nederlands belang dient. Alle voorgaande missies, behalve die in voormalig Nederlands- Indië, dienden immers ook geen Nederlandse belangen. Daarover denkt onze minister van Buitenlandse Zaken, de heer Tim- mermans, echter heel anders. Hij ver- klaarde voor de televisie, zonder met zijn ogen te knipperen, het volgende: “Ik zal er nooit mee instemmen om onze militairen op een risicovolle mis- sie te zenden als dat geen Nederlandse belangen zal dienen. Ik ben er vast van overtuigd dat deze missie Nederlandse belangen dient, anders had ik immers niet voor de missie gestemd.” Hier in Mali moet weer de strijd worden aange- gaan met fundamentalistische moslims en strijders van al-Qaeda. Ook in Mali zal het uiteindelijke resultaat wel weer hetzelfde zijn als in Afghanistan en in Irak, geen dus. Het vreemde is dat het Westen wel deze zelfde terreurgroepen in Syrië politieke steun verleent. Want het is toch bekend dat de regering van Assad strijdt tegen fundamentalistische moslims en strijders van al-Qaeda. De vraag is, waarom moet het Westen, met


Nederland voorop, deze groeperingen elders bestrijden en in Syrië steun verlenen? Politiek is kennelijk een vreemde zaak, maar daar weten wij hier inmiddels alles van.


J. Bolken, Appingedam Vriendschap


De reden dat ik u schrijf, is het feit dat ik ten eerste mijn waardering wil uitspreken omtrent de opmaak van het blad Checkpoint. Op gezette tijden vind ik het maandblad in de postbus en lees met genoegen de boeiendste verhalen uit onze tijd en al het nieuws van de moderne tijd. Ten tweede wil ik u meedelen dat ik in verband met mijn gevorderde leeftijd en mobiliteit geen gebruik meer kan maken van de jaar- lijkse uitgifte van de gratis vervoersbe- wijzen. Bovendien is de laatste reünie van het onderdeel waar ik bij hoorde afgesloten. Ten derde, dat Checkpoint – zoals bekend – onder meer ook in Australië door oud-Indiëmilitairen wordt gelezen. Ik ben jaren geleden in Bronbeek voor Checkpoint geïnter- viewd (men heeft dat ook in Australië gelezen). Hierna werd ik benaderd door een oud-patiënt, die ik destijds zwaargewond ter verpleging kreeg in het militair hospitaal. Hij kwam mij na zestig jaar op het spoor door het artikel. Sinds jaren hebben we nu telefonisch/ schriftelijk contact en praat ik hem bij op veteranengebied. Vriendschap kan ook ‘ongezien’ een levenlang duren!


E. Peters-Neiteler, Alkmaar


Correcties en aanvullingen Checkpoint 9-2013


Laatste reünie Engelandvaarders (pag. 6) Tom Middendorp is Commandant der Strijdkrachten.


Vliegende doodskisten? (pag. 20 t/m 22)


De 16-303 verongelukte niet in juli, maar op 10 september 1958 bij Abadan.


Dubbel Check (pag. 32) De foto is gemaakt door Karin Stroo.


DECEMBER 2013 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64