This page contains a Flash digital edition of a book.
het zonnetje Leo Hartog


Graag wil ik Leo Hartog opgeven voor een vernoeming in deze editie. Deze UNIFIL-veteraan verdient het om een keer in de spotlights te komen. Dik anderhalf jaar geleden opende Leo de Facebook-pagina Dutch Military Vete- rans, met als bedoeling om veteranen samen te brengen in een leuke groep. Nu kan ik u melden dat hij in deze opzet absoluut en met vlag en wimpel is geslaagd. Door het aanmaken van deze groep zijn een hoop levens van mensen in positieve zin enorm veranderd. In deze groep (die Leo samen met een vast admin-team beheert) worden Nederlandse veteranen uit alle hoeken van het land en zelfs uit de hele wereld samengebracht tot één gezellige kliek mensen die elkaar enorm steunen. Veteranen die in een isolement leefden, komen weer op meetings, veteranen die het moeilijk hebben, worden geholpen. Dankzij hem is er nu een laagdrempelige plek waar mensen zich thuis voelen en om hulp kun- nen vragen, waar gelijk op in wordt gesprongen door de nuldelijnsonder- steuners die de groep zelf heeft. Buiten Facebook om worden er allerlei activiteiten georganiseerd waar de veteranen elkaar ontmoeten en dankzij Leo’s initiatief zijn er vele nieuwe vriendschappen ontstaan. Vriendschappen waar je als veteraan heel veel aan hebt. Leo is nooit te beroerd om als beheerder, medeveteraan, nuldelijnsonder- steuner en bovenal als maat je verhaal aan te horen via de telefoon of naar je toe te komen ’s avonds of ’s nachts. Hij staat altijd klaar voor iedereen en zet zijn eigen persoon op de achter- grond om ons te helpen. Dat is wat ik noem een vrijwilliger en bovenal een maat in hart en nieren. Dankzij Leo en dankzij zijn groep heeft het leven voor een hoop veteranen weer betekenis gekregen.


Johan Volwater, via e-mail Vera Pronk-Kroon


Bij deze wil ik mijn vrouw Vera Pronk- Kroon graag opgeven voor het decem- bernummer. Ze zet zich belangeloos in voor veteranen en hun thuisfront. Ze is vrijwilliger bij de stichting Veteraan en Thuisfront, ze werkt elke woensdag mee met de veteraneninloop bij ECHOS Home de Schakel te Ermelo en is ook nog lid van de Cliëntenadviesraad van de Basis waar zij zich ook geheel vrij- willig voor inzet. Ik ben van mening dat ze best wel eens in het zonnetje gezet mag worden.


Echtgenoot John Pronk, via e-mail


Jaap Wals en Aart Bax


Door de inzet van Jaap Wals (Nieuw-Guinea) en Aart Bax (Indië), ziet het onderkomen de Veld- post van Stichting Veteranen Amsterdam er altijd verzorgd uit. Vaak zeggen de heren: “Hadden we het ontmoetingscentrum maar eerder gehad, nu kunnen we als het nodig is naar de Veldpost.” Meerdere dagen in de week zijn ze er, of het nu voor een feest, vergadering of een gesprek is met een medeveteraan of partner, dat maakt niet uit. Namens het bestuur bedanken wij jullie voor jullie geweldige inzet, met een plantje voor de dames thuis.


Eugene Sandel, Amsterdam Penningmeester Stichting Veteranen Amsterdam


DECEMBER 2013 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64