This page contains a Flash digital edition of a book.
Wie schiet daar toch?


Begin februari 1993 vertrok historica en journalist Mone Slingerland naar Zagreb om van daaruit door te reizen naar Bosnië-Herzegovina waar oorlog was uitgebroken. Net als vele andere Europeanen dacht ze dat het conflict toch niet lang zou duren want ‘dat kan de wereld, en zeker de rest van Europa, niet toelaten.’ Zij besloot om voor één keer getuige van de oorlog te zijn en daarvan verslag te doen. Als correspondent van verschillende Nederlandse bladen schreef ze reportages over ‘de laatste oorlog in Europa’. In de tien jaar dat zij door Bosnië, maar ook door Servië, Kosovo, Montenegro en Macedonië reisde, raakte Slingerland bevriend met gewone burgers en zo logeerde ze bij studenten, soldaten, huisvrouwen en zangers. Zij beschrijft hoe mensen alle houvast ver- liezen en zichzelf kwijtraken in waanzinnige oorlogs- gebeurtenissen. Mijns inziens is een van de indruk- wekkendste contacten die Slingerland beschrijft het contact met Tanja, een jonge Bosnische Moslima. Tanja is ervan overtuigd dat een oorlog zoals in Kroatië in 1991 nooit zou kunnen plaatsvinden in Sarajevo. Ter- wijl duizenden militairen zich bewapenden, demon- streerde Tanja net als duizenden anderen uit Sarajevo tegen de oorlogsdreiging en voor een ongedeeld Bos- nië-Herzegovina. Als het anders loopt, neemt zij dienst om haar stad te verdedigen. De auteur plaatst haar eigen ervaringen en de verhalen en belevingen van


haar vrienden in de politieke situatie van dat moment. Daarin schuilt de kracht van Wie schiet daar toch? en het is een prachtige, maar ook indringende aanvulling op alle boeken die er over de oorlogen in voormalig Joegoslavië zijn geschreven. (KvBW)


Wie schiet daar toch? Getuigen van de laatste Europese oorlog – Mone Slingerland


340 pagina’s € 19,95 (e-book € 14,95) of doe mee aan de kerstpuzzel op pag. 30 en 31 Uitgeverij Artemis & co, Amsterdam (tel: 020-5356160) www.uitgeverijartemis.nl ISBN 9789047200420


Veel aandacht wordt besteed aan het dagelijks leven van de Nederlandse militairen. Een gemis is een duidelijk afsluitend hoofdstuk, waarin de veteranen terugblikken op hun uitzending en daaraan zo mogelijk ook betekenis toekennen. Deze onderwer- pen komen nu her en der aan de orde. Dat neemt niet weg dat heel veel Indiëgangers zich in de teksten en de beel- den zullen herkennen. Dat wordt nog versterkt doordat de beschrijvende hoofdstuk- ken worden afgewisseld met persoonlijke verhalen en dagboekfragmenten van vete- ranen van 4-8 RI.


de eigen karakteristieken van die eenheden, die nauw ver- bonden waren met de taak- stelling, de personeelskeuze én de maatschappelijke con- stellatie van dat moment. De samenhang tussen verande- ringen in de maatschappij en veranderingen in de Defen- siebeveiliging komt prachtig naar voren. Dit maakt dat het boek méér is dan een ontstaansgeschiedenis van de DBBO alleen. Het laat je nader kennismaken met de mensen die je waarschijnlijk slechts vluchtig, bij de pas- jescontrole bij de poort, hebt ontmoet. En dat is een aange- name kennismaking. (WA)


Succesvol en beheerst? De geschiedenis van de militaire


beveiliging 1946-2013 – Jan Schoeman


96 pagina’s, geïllustreerd € 16,95 (veteranenprijs € 12,95, zie pag. 14)


QV Uitgeverij, Nijmegen (tel: 024-3607706) www.qvuitgeverij.nl ISBN 9789082080018


4-8 RI in beeld


Het boek Van Amersfoort naar Batavia vertelt de geschiedenis van het vierde bataljon van het achtste regi- ment infanterie (4-8 RI) in de jaren tussen 1947 en 1950 in voormalig Nederlands-Indië. Misschien is ‘vertelt’ wel niet het goede woord, want gelet


op de overweldigende hoe- veelheid fraai beeldmateriaal laat dit boek vooral ‘zien’. Het boek is samengesteld en geschreven door Arnold Olsthoorn en het wordt inge- leid door luitenant-generaal b.d. Ted Meines. Veel van het beeldmateriaal is afkomstig van de vader van de auteur, Wim Olsthoorn, een voor- malig dienstplichtig militair van het bataljon en daarnaast een enthousiast amateurfo- tograaf. Het zijn dus niet de standaardfoto’s, maar veelal unieke beelden.


Het boek is chronologisch opgebouwd: opkomst, oplei- ding, heenreis, Indië, de acties, maar ook sport en ontspanning, de gevallenen en uiteindelijk de terugreis.


Het boek is niet goedkoop, maar wie het in handen heeft en de fraaie uitvoering beziet, begrijpt ook hoe dat komt. Ten slotte: dit boek brengt de laatste jaren van het oude Indië voor zowel de Indiëgangers, maar vooral voor hun thuisfront, niet in de laatste plaats kinderen en kleinkinderen, indringend en invoelbaar in beeld. (JS)


4-8 R.I. Van Amersfoort naar Batavia. 1947-1950 – Arnold Olsthoorn 516 pagina’s, zeer rijk geïl-


lustreerd € 39,50 (€ 35,- tot 31-12-2013), excl. verzendkosten Bestellen via website: http:// vanamersfoortnaarbatavia. jimdo.com, tel: 010-2439946 of 06-51728854 (na 19.00 uur).


ISBN 9789085483717 DECEMBER 2013 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64