This page contains a Flash digital edition of a book.
dpl militair naar Ned.-Indië uitgezonden (regiment en plaats van legering onbe- kend). De foto is gemaakt bij thuiskomst in 1950. Reac- ties: A. Rosema, Kievit 34, 3641 TE Mijdrecht, e-mail: arosema@ziggo.nl


10P09 A.F. Steenkist zoekt Harm Sminia, afkomstig uit Haarlem. Zij hebben samen gevoetbald op Het Prikkie.


10P11 P.W. van Dort diende in 1944 als OVW’er bij 1-3 RI, De Watermannen. In 1946 werd de D-Cie verplaatst naar Dayeuhkolot, een plaatsje aan de rivier de Tjitaroem (Ban- doeng, West-Java), waar deze kali tegelijk demarcatielijn en ook een munitiedepot was. Op 10 juni 1946 ontstond er brand en ontplofte de hele dump, alles werd met de grond gelijkgemaakt. Als bij een wonder waren er geen doden gevallen, maar waren er slechts 17 gewonden. Zijn er nog mensen van de D-Cie die dit verhaal kun- nen beamen? De foto van de D-Cie is genomen in 1947 in Boea Batoe. Reacties: P.W. van Dort, Sleepvaart 5, 2922 DD Krimpen a/d IJssel, tel: 0180-515621, e-mail: pwvandort@hotmail.com


Overleden 10O01 Op 6 september jl. is


Indiëveteraan Jacobus Theo- dorus Onderwater overleden. Onderwater was soldaat 1e klas van de 7 december divi- sie Garde Regiment Jagers. Hij diende van 1946 tot 1950 en was gelegerd in Batavia. Correspondentie: K. Onder- water (zoon), Schokland 20, 2716 AG Zoetermeer.


De laatste maanden van 1950 in Batavia zat Steen- kist bij hem in het DKG- kamp. De foto is genomen in Buitenzorg met vlnr.: Koster, Heeremans, Steenkist en Sminia. Reacties: A.F. Steenkist, Haspel 17-83, 3852 LP Ermelo, e-mail: a.steenkist1@kpnplanet.nl


10P10 Er wordt met spoed gezocht naar twee personen die de functies van secretaris en penningmeester willen vervullen bij de FOVAM (Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel, website: www.fovam.nl). Reacties: W. Kram, Comman- deursplein 15, 1785 NE Den Helder, e-mail w.kram@quicknet.nl


10O02 Op 18 september jl. is Dolf Steenhuisen op 86-jarige leeftijd overleden. Steenhuizen heeft gediend in 1947-1950 als 2e luitenant bij de 41e Infanterie Brigade in Ned.-Indië. Zijn diensttijd en uitzending speelden zijn leven lang een belangrijke rol. Het waren uitermate vor- mende jaren, met de bijbe- horende kameraadschap en alles wat hij daar leerde. Hij is er, zoals hij zelf zei, een grote jongen van geworden. Hij was een trouwe bezoeker van de reünies. Correspon- dentie: U. Steenhuisen-Tig- chelaar, Luzernevlinder 145, 7943 TD Meppel.


10O03 Op 26 september jl. is Pieter Mets op 50-jarige leef- tijd overleden. Mets is van


10P11


maart tot september 1983 als dienstplichtig korporaal uit- gezonden geweest naar Liba- non op post 7-23. Correspon- dentie: M. Mets, Lekdijk 35, 2957 CN Nieuw-Lekkerland, e-mail: mets@solcon.nl


10O04 Het bestuur van de veteranengroep Veteranen- online (VOL) maakt met leedwezen bekend dat op 21 oktober jl. buitengewoon lid van Veteranen-online Cornelia (Kitty) Harms is overleden. Zij is getrouwd geweest met een Indiëvete- raan. In de ruim tien jaar dat de vereniging haar gekend heeft, heeft ze haar mening geventileerd over de diverse onderwerpen en veel ver- teld over vroeger. Ze was altijd een van de eersten met een opbeurend bericht. Correspondentie: Bestuur


veteranengroep Veteranen- online, J. Romkema, e-mail: j.romkema@chello.nl


10O05 Het bestuur van de Stichting Veteranen Pur- merend (SVP) maakt met leedwezen bekend dat op 7 oktober jl. A.L.G. (Bertus) de Groot op 85-jarige leeftijd is overleden. De Groot diende van mei 1947 tot juni 1950 als soldaat OVW bij 2-13 RI in Ned.-Indië. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede en het Draaginsigne Veteranen. Informatie: P. Stiphout, tel: 06-20074314, e-mail: info@veteranenpurmerend.nl


10O06 Het bestuur van de veteranengroep Veteranen- online (VOL) maakt met leedwezen bekend dat op 29 oktober jl. Johan Cornelis


10P12 Deze foto is van het korps elektromonteurs van nov 1960 vliegbasis Boroekoe, Biak. Op de foto staand vlnr: Sanders, Blerck, Zwart (sq321), Clements, V.d. Hooven (mvkB), Gregoire (sq7) en zittend: Schmitz, De Graaf, Kop- pen (sq7) en Papoea Wely. Wie weet waar deze veteranen terecht zijn gekomen? Reacties: R. Zwart, En17-50, Ponte daMucela 3300-360, Portugal, e-mail: rjz.sr@hotmail.com


DECEMBER 2013 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64